E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE

İlker Güneysu, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Seda Güneysu.

Abstract
According to the metacognitive model which explains an innovative perspective, some scales have been developed to evaluate obsessive compulsive disorder (OCD). In this context, the validity and reliability of the Turkish version of Thought Fusion Instrument (TFI), Beliefs About Rituals Inventory (BARI) and Stop Signals Questionnaire (SSQ) were tested in this study. 140 university students participated in the study. Participants were asked to fill in TFI, BARI, SSQ and also Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), Thought-Action Fusion Inventory (TAFI), Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ) and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). According to the results of factor analysis, While TFI and BARI consisted of a three-factor structure, SSQ consisted of a single factor structure. Cronbach’s α value of TFI was 0.883 (Cronbach’s α value of subscales was 0.751- 0.858), Cronbach’s α value of BARI was 0.856 (Cronbach’s α value of subscales was 0.737-0.885) and Cronbach’s α value of SSQ was 0.941. Corrected item-total correlation values with a range of TFI from 0.281 to 0.702, of BARI from 0.324 to 0.730 and of SSQ from 0.669 to 0.788. The eigenvalues of factors for TFI5.856, 1.660 and 1.115; for BARI 4.800, 1.742 1.222; and for BARI 7.300. These factors explained 61.6% of the total variance for TFI, 64.7% for BARI and 60.8% for SSQ. Correlation of the scales was assessed with other OCD scales (for OCI r = 0.167-0.456, for TAFI r = 0.248-0.389, for OBQ r = 0.321-0.460, for PSWQ r = 0.206-0.258). The scales were found to be able to successfully distinguish between OCD and non-OCD groups (d = 0.43-0.88). Current findings have shown that the Turkish versions of the used TFI, BARI and SSQ in the OCD evaluation according to the metacognitive model are valid and reliable.

Key words: beliefs about rituals, metacognition, obsessive compulsive disorder, reliability, stop signals, thought fusion, validityOBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞUN ÜSTBİLİŞSEL DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜŞÜNCE KAYNAŞMASI ÖLÇEĞİ, RİTÜELLER HAKKINDAKİ İNANIŞLAR ÖLÇEĞİ VE DURDURMA İŞARETLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONLARININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

Ozet
Yenilikçi bir bakış açısı getiren metakognitif modele göre obsesif kompülsif bozukluğu (OKB) değerlendirmek için kullanılabilecek bazı ölçekler geliştirilmiştir. Bu bağlamda, yapılan çalışmada Düşünce Kaynaşması Ölçeği (DKÖ), Ritüeller Hakkındaki İnanışlar Ölçeği (RHİÖ) ve Durdurma İşaretleri Ölçeği'nin (DİÖ) Türkçe sürümlerinin geçerlilik ve güvenilirliği incelendi. Çalışmaya 140 üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcılardan Düşünce Kaynaşması Ölçeği (DKÖ), Ritüeller Hakkındaki İnanışlar Ölçeği (RHİÖ) ve Durdurma İşaretleri Ölçeği'nin (DİÖ) yanı sıra Obsesif Kompülsif Envanter (OKE), Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği (DEKÖ), Obsesif İnançlar Ölçeği (OİÖ) ve Penn Durumluk Endişe Ölçeği'ni (PDEÖ) doldurmaları istendi. Yapılan faktör analizi neticesinde DKÖ ve RHİÖ üç faktörlü, Dİ֒nün ise tek faktörlü yapıdan oluştuğu belirlendi. DKÖ için Cronbach α = 0.883 (alt ölçekler için Cronbach α = 0.751-0.858), RHİÖ için Cronbach α = 0.856 (alt ölçekler için Cronbach α = 0.737-0.885) ve DİÖ için Cronbach α = 0.941 hesaplandı. Düzeltilmiş madde toplam korelasyonu (DMTK) değerleri, DKÖ için 0.281-0.702, RHİÖ için 0.324-0.730 ve DİÖ için 0.669-0.788 arasındaydı. Faktörlerin özdeğerleri DKÖ için 5.856, 1.660 ve 1.115, RHİÖ için 4.800, 1.742 ve 1.222, DİÖ için 7.300 idi. Bu faktörler toplam varyansın DKÖ için %61.6'sını, RHİÖ için %64.7'sini ve DİÖ için %60.8'ini açıklıyordu. Ölçeklerin diğer OKB'yi değerlendiren ölçeklerle korelasyonu değerlendirildi. (OKE için r = 0.167- 0.456, DEKÖ için r = 0.248-0.389, OİÖ için r = 0.321-0.460, PDEÖ için r = 0.206-0.258). Ölçeklerin OKB olan ve olmayan grupları başarıyla ayırt edebildiği görüldü (d = 0.43-0.88). Mevcut bulgular, üstbilişsel modele göre OKB değerlendirmesinde kullanılan DKÖ, RHİÖ ve DİÖ'nün Türkçe sürümlerinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: durdurma işaretleri, düşünce kaynaşması, geçerlilik, güvenilirlik, obsesif kompülsif bozukluk, ritüeller hakkındaki inanışlar, üstbiliş


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İlker Güneysu
Articles by Sedat Batmaz
Articles by Esma Akpınar Aslan
Articles by Seda Güneysu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Guneysu I, Batmaz S, Aslan EA, Guneysu S, . [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888


Web Style

Guneysu I, Batmaz S, Aslan EA, Guneysu S, . [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. http://www.jcbpr.org/?mno=103888 [Access: December 16, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888


AMA (American Medical Association) Style

Guneysu I, Batmaz S, Aslan EA, Guneysu S, . [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888Vancouver/ICMJE Style

Guneysu I, Batmaz S, Aslan EA, Guneysu S, . [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888Harvard Style

Guneysu, I., Batmaz, S., Aslan, E. A., Guneysu, S. & (0) [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888Turabian Style

Guneysu, Ilker, Sedat Batmaz, Esma Akpinar Aslan, Seda Guneysu, and . 0. [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888Chicago Style

Guneysu, Ilker, Sedat Batmaz, Esma Akpinar Aslan, Seda Guneysu, and . "[METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888MLA (The Modern Language Association) Style

Guneysu, Ilker, Sedat Batmaz, Esma Akpinar Aslan, Seda Guneysu, and . "[METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888APA (American Psychological Association) Style

Guneysu, I., Batmaz, S., Aslan, E. A., Guneysu, S. & (0) [METACOGNITIVE ASSESSMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSIONS OF THE THOUGHT FUSION INSTRUMENT, BELIEFS ABOUT RITUALS INVENTORY AND STOP SIGNALS QUESTIONNAIRE]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.103888