E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children

Emel Güler, Refia Aslıhan Dönmez.

Abstract
Parents within the family system have been known to have profound events on the development of their children. The parent’s support and control provided to the child are seen as important aspects of parenting with major impacts, so the early childhood phase is known as a critical period in terms of investigating the factors that lead to the development of negative cognitive structure. The main purpose of this study is to investigate whether perceived parental psychological control has an effect on children's automatic thoughts. For this purpose, the Children’s Automatic Thoughts Scale, Psychological Control Scale and Socio-Demographical Information Form have been applied to participants between the ages of 7-16 (n=82). The study demonstrated that the perceived parental psychological control predicted the development of negative automatic thoughts in children. As a result, as the perceived parental psychological control increases, the negative automatic thoughts of children also increase. One of the fundamental assumptions of CBT is that negative automatic thoughts play a fundamental role in the development of psychopathological cases. Based on the results of this study, new approaches can be developed to prevent the factors that cause psychopathology development in early phases of childhood.

Key words: Automatic thoughts, psychological control, parental control, children’s automatic thoughtsAlgılanan Ebeveyn Psikolojik Kontrolünün Çocukların Otomatik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi

Ozet
Aile içinde ebeveynlerin, çocukların gelişimleri üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Ebeveynin çocuğa sağladığı destek ve çocuk üzerindeki kontrolü ebeveynliğin önemli boyutları olarak görülmektedir. Dolayısıyla çocukluk dönemi, olumsuz bilişsel yapının gelişimine yol açan etmenlerin araştırılması açısından kritik bir dönem olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, algılanan ebeveyn psikolojik kontrolünün çocukların otomatik düşünceleri üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla 7-16 yaş arasındaki (n=82) katılımcılara Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği, Psikolojik Kontrol Ölçeği ve Sosyo Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırmada algılanan ebeveyn psikolojik kontrolünün, çocuklarda olumsuz otomatik düşüncelerin gelişimini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, algılanan ebeveyn psikolojik kontrolü arttıkça çocukların olumsuz otomatik düşünceleri de artmaktadır. BDT kuramının temel varsayımlarından birisi olumsuz otomatik düşüncelerin psikopatolojilerin gelişiminde temel bir role sahip olduğudur. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak erken dönemde psikopatoloji gelişimine neden olan faktörlerin önlenmesine yönelik yaklaşımlar geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Otomatik düşünceler, psikolojik kontrol, ebeveyn kontrolü, çocukların otomatik düşünceleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emel Güler
Articles by Refia Aslıhan Dönmez
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Guler E, Donmez RA, . [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554


Web Style

Guler E, Donmez RA, . [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. http://www.jcbpr.org/?mno=111554 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554


AMA (American Medical Association) Style

Guler E, Donmez RA, . [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554Vancouver/ICMJE Style

Guler E, Donmez RA, . [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554Harvard Style

Guler, E., Donmez, R. A. & (0) [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554Turabian Style

Guler, Emel, Refia Aslihan Donmez, and . 0. [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554Chicago Style

Guler, Emel, Refia Aslihan Donmez, and . "[The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554MLA (The Modern Language Association) Style

Guler, Emel, Refia Aslihan Donmez, and . "[The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554APA (American Psychological Association) Style

Guler, E., Donmez, R. A. & (0) [The Effect of Perceived Psychological Control On The Automatic Thoughts of Children]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.111554