E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Fatih Yığman, Büşra Altuntaş, Ahmet Gül.

Abstract
ABSTRACT
Career choice is an important stage in the life of young people. It has been previously reported that career choice may be related to psychological factors. In this study, we aimed to investigate the relationship of Early maladaptive schemas with university selection. A total of 135 medical students and 98 law students participated in the study. Sociodemographic data form and Young Schema Questionnarie short form-3 were given to the participants. According to our findings, Dependence/incompetence (p = 0.027) and subjugation (p = 0.013) scores were significantly higher in medical school students. The self-punitiveness score was found to be higher (p= 0.032) in law faculty students. In addition, medical faculty students had significantly higher scores (p=0.043) in the impaired autonomy and performance schema domain scores. According to our findings, early maladaptive schemas scores of university students differ according to their departments. These findings may be useful in career selection and higher education programs guidance process.

ÖZET
Meslek seçimi gençlerin hayatında önemli bir aşamadır. Meslek seçiminin psikolojik faktörlerle ilişkili olabileceği daha önce bildirilmiştir. Bu çalışmada, erken dönem uyumsuz şemaların üniversite seçimi ile ilişkisini araştırmayı amaçlanmıştır. Çalışmaya toplam 135 tıp öğrencisi ve 98 hukuk öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu ve Young Şema Ölçeği – Kısa Form 3 uygulanmıştır. Bulgularımıza göre tıp fakültesi öğrencilerinde Bağımlılık/Yetersizlik (p = 0.027) ve Boyun Eğicilik (p = 0.013) puanları anlamlı olarak daha yüksekti. Hukuk fakültesi öğrencilerinde Cezalandırıcılık puanı daha yüksek (p= 0.032) bulundu. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerinin Bozulmuş Özerklik ve Performans şema alanı puanları anlamlı olarak daha yüksek (p=0.043) saptanmıştır. Bulgularımıza göre üniversite öğrencilerinin erken dönem uyumsuz şema puanları bölümlerine göre farklılık göstermektedir. Bu bulgular, kariyer seçimi ve yükseköğretim programlarına rehberlik sürecinde faydalı olabilir.

Key words: Keywords: Psychological Theories, Career Choice, Personality, College Admission Test Anahtar Kelimeler: Psikolojik teoriler, Kariyer seçimi, kişilik, Üniversite Giriş Sınavı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Yığman
Articles by Büşra Altuntaş
Articles by Ahmet Gül
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yığman F, Altuntaş B, Gul A, . Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. JCBPR. 2022; 11(1): 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072


Web Style

Yığman F, Altuntaş B, Gul A, . Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. https://www.jcbpr.org/?mno=141072 [Access: April 05, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.141072


AMA (American Medical Association) Style

Yığman F, Altuntaş B, Gul A, . Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. JCBPR. 2022; 11(1): 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072Vancouver/ICMJE Style

Yığman F, Altuntaş B, Gul A, . Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. JCBPR. (2022), [cited April 05, 2022]; 11(1): 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072Harvard Style

Yığman, F., Altuntaş, B., Gul, A. & (2022) Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. JCBPR, 11 (1), 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072Turabian Style

Yığman, Fatih, Buşra Altuntaş, Ahmet Gul, and . 2022. Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072Chicago Style

Yığman, Fatih, Buşra Altuntaş, Ahmet Gul, and . "Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072MLA (The Modern Language Association) Style

Yığman, Fatih, Buşra Altuntaş, Ahmet Gul, and . "Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.1 (2022), 39-45. Print. doi:10.5455/JCBPR.141072APA (American Psychological Association) Style

Yığman, F., Altuntaş, B., Gul, A. & (2022) Early Maladaptive Schemas in Medical Students and Law Students Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 39-45. doi:10.5455/JCBPR.141072