E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Technical Note 


A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery

M. Hakan Türkçapar, A. Emre Sargın.

Cited by (1)

Abstract
“Socratic Method” is a way of teaching philosophical thinking and knowledge by asking questions which was used by antique period greek philosopher Socrates. Socrates was teaching knowledge to his followers by asking questions and the conversation between them was named “Socratic Dialogues”. In this meaning, no novel knowledge is taught to the individual but only what is formerly known is reminded and rediscovered. The form of socratic questioning which is used during the process of cognitive behavioral therapy is known as Guided Discovery. In this method it is aimed to make the client notice the piece of knowledge which he could notice but is not aware with a series of questions. Socratic method or guided discovery consists of several steps which are: Identifying the problem by listening to the client and making reflections, finding alternatives by examining and evaluating, reidentification by using the newly found information and questioning the old distorted belief and reaching to a conclusion and applying it. Question types used during these procedures are, questions for gaining information, questions revealing the meanings, questions revealing the beliefs, questions about behaviours during the similar past experiences, analyse questions and analytic synthesis questions. In order to make the patient feel understood it is important to be empathetic and summarising the problem during the interview. In this text, steps of Socratic Questioning-Guided Discovery will be reviewed with sample dialogues after eachstep.

Key words: Socratic questioning, guided discovery, cognitive therapyBir Teknik Sokratik Sorgulama-Yönlendirilmiş Keşif

Ozet
Sokratik yöntem, antik dönem Yunan filozofu Sokrates’in felsefi düşünüşü ve bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemidir. Sokrates’in öğrencilerine bilgileri sorular sorarak öğretmesi Sokratik dialog adıyla bilinir. Bu anlamda sokratik sorgulamayla aslında karşısındakine yeni bir şey öğretilmemekte sadece bilinen anımsatılmakta ve tekrar bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde kullanılan Sokratik sorgulama ve bunun terapideki uygulama biçimi ise yönlendirilmiş keşif (Guided Discovery) olarak adlandırılır. Bu yöntemle bir seri soru ile aslında danışanın bilebileceği ancak farkında olmadığı bilginin farkına varması amaçlanır. Sokratik yöntem veya yönlendirilmiş keşif’de öncelikle danışan dikkatli bir şekilde ve yansıtmadan faydalanılarak dinlenilir. Bu teknik sorunun tanımlanması, incelenmesi, değerlendirme yaparak alternatifler bulunması, açığa çıkan yeni bilgilerin kullanılarak yeniden tanımlama yapılması ve son olarak da eski çarpık inancın sorgulanması ve yeni bilgi ışığında bir sonuca varma ve uygulama yapılması aşamalarından oluşur. Bu aşamalar esnasında kullanılan soru tipleri bilgi edinmeye dönük sorular, çeviri soruları, yorum soruları, geçmişteki benzer durumlara ilişkin uygulama soruları, analiz soruları ve analitik sentez sorularıdır. Bu yazıda Sokratik Sorgulama-yönlendirilmiş Keşfin bu aşamaları örnek görüşmeler üzerinden gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sokratik sorgulama, yönlendirilmiş keşif, bilişsel terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by M. Hakan Türkçapar
Articles by A. Emre Sargın
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 13324
Downloaded: 4418
Cited: 1

This Article Cited By the following articles

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi
Eğitim Bilimleri Dergisi 2016; 43(43): 67.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. 2012; 1(1): 15-20. Turkish.


Web Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. http://www.jcbpr.org/?mno=18847 [Access: May 26, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. 2012; 1(1): 15-20. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. (2012), [cited May 26, 2019]; 1(1): 15-20. Turkish.Harvard Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin (2012) [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR, 1 (1), 15-20. Turkish.Turabian Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. 2012. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 15-20. Turkish.Chicago Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. "[A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 15-20. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin. "[A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.1 (2012), 15-20. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

M. Hakan Turkcapar, A. Emre Sargin (2012) [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 15-20. Turkish.