E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]

Mehmet DİNÇ.

Abstract
There is growing interest in the cognitive psychotherapy all around the world including Turkey. According to American Institute of cognitive Therapy; cognitive psychotherapy is the fastest growing and most rigorously studied kind of talk therapy and it is practiced around the world, taking hold in places from the Middle East to Japan. Cognitive psychotherapy was designed first by Aaron Temkin Beck in 1950’s. He has published over 450 articles and authored or co-authored seventeen books and he has been listed as one of the “10 individuals who shaped the face of American Psychiatry” and one of the 5 most influential psychotherapists of all time since then. Beck’s groundbreaking systematic research established for the first time the efficacy of any psychotherapy for the treatment of depression. Moreover he not only developed and tested an effective short-term treatment (cognitive therapy) for depression, but he and his former students have successfully adapted cognitive therapy to a wide range of other psychiatric disorders as well. Numerous controlled clinical trials have now demonstrated that cognitive therapy is effective in a variety of psychiatric conditions including depression, bulimia nervosa, hypochondriasis, social phobia, obsessive-compulsive disorder, substance abuse, body dysmorphic disorder, and post-traumatic stress disorder. Therefore knowing the father of cognitive therapy and his journey from 1950’s to 2010’s will help to understand cognitive therapy and its development during these years. This article aims to give an overview of the historical background to contemporary cognitive and cognitive-behavioral approaches to psychotherapy by focusing on Beck’s life, characteristics and works.

Key words: Cognitive Psychotherapy, Cognitive Behavioral Psychotherapy, PsychotherapyAaron Temkin BECK: Eleştirel Düşüncenin Peşinden Yaratıcı Bir Psikoterapi Kuramına

Ozet
Bilişsel psikoterapiye ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında artan bir ilgi söz konusudur. Amerika Bilişsel Terapi Enstitüsü’ne göre bilişsel terapi dünya çapında en hızlı gelişen ve en titizlikle üzerinde çalışılan konuşma terapisidir ve dünya çapında Ortadoğu’dan Japonya’ya oldukça geniş bir coğrafyada uygulanmaktadır. Depresyonun tedavisiyle başlayan Bilişsel Terapi bugün anksiyete bozukluklarından cinsel işlev bozukluğuna, aile terapilerinden bağımlılıklara, şizofreniden kişilik bozukluklarına çok sayıda psikopatolojinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bilişsel Terapi ilk 1950’li yıllarda Aaron Temkin Beck tarafından kurulmuştur. Beck o günden bugüne 450’nin üzerinde makale yazmış, 17 kitaba yazar ve eş-yazar olmuştur. Aaron Beck, Amerikan psikiyatrisini şekillendiren 10 kişiden biri seçilmesinin yanı sıra tüm zamanların en etkili 5 psikoterapistinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilişsel terapinin babası olan Aaron T. Beck’i ve onun 1950’lerden 2010’lu yıllara yolculuğunu bilmek bilişsel terapiyi ve bilişsel terapinin söz konusu yıllardaki gelişimini anlamaya yardımcı olacaktır. Bu makale Beck’in hayatı, kişiliği ve çalışmaları üzerinden psikoterapiye, modern bilişsel ve bilişsel davranışçı yaklaşımlarının tarihi gelişimine dair genel bir bakış vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikoterapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet DİNÇ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7162
Downloaded: 2600
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet DINC. [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. JCBPR. 2012; 1(2): 70-76. Turkish.


Web Style

Mehmet DINC. [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. http://www.jcbpr.org/?mno=23355 [Access: May 26, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet DINC. [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. JCBPR. 2012; 1(2): 70-76. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Mehmet DINC. [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. JCBPR. (2012), [cited May 26, 2019]; 1(2): 70-76. Turkish.Harvard Style

Mehmet DINC (2012) [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. JCBPR, 1 (2), 70-76. Turkish.Turabian Style

Mehmet DINC. 2012. [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 70-76. Turkish.Chicago Style

Mehmet DINC. "[Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 70-76. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet DINC. "[Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.2 (2012), 70-76. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Mehmet DINC (2012) [Aaron Temkin BECK: After Cricitical Thinking to A Creative Psychotherapy Theory]]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 70-76. Turkish.