E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 
JCBPR. 2012; 1(2): 105-112


Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling

S. Olga Guriz, Aslı Ekinci, M. Hakan Türkçapar.

Cited by (2)

Abstract
Pathological gambling is a mental disorder characterized by continuous and repetitive gambling behavior and it might cause significant losses in social, professional and family life. There may also be some personal and social results of it such as suicide attempts, loss of job, marital problems, and troubles in family life, legal difficulties and criminal behavior. Co-occurring mental disorders might influence treatment outcomes of pathological gambling behavior. There are some reports suggesting that especially higher depression levels may increase the likelihood of gambling behavior and it has also been stressed that identification and early treatment of co-occurring depression in treatment process should improve the results and reduce relapse rates. There is not an standardized treatment modality for the treatment of the disorder. It is known that in the treatment of this condition, which results in personal and social failure, psychological intervention may have positive results both in the short and long term. As pathological gambling is not a homogenous disorder, individual planning is essential for the evaluation and therapy. Rational Emotive Behavior Therapy seems to be efficient in the treatment of pathological gambling especially in coping with emotional problems and feeling of discomfort through making up a holistic cognitive, emotional, and behavioral model. In this report, the effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy that accompanied a drug therapy is discussed in a case of a pathological gambling with comorbid depression.

Key words: Pathological gambling, depression, cognitive behavior therapyBir Patolojik Kumar Hastasının Bilişsel Davranışçı Terapisi

Ozet
Patolojik kumar oynama, sürekli ve yineleyici biçimde kumar oynama davranışı ile kendini gösteren sosyal, mesleki ve aile yaşamında önemli kayıplara neden olabilen ruhsal bir bozukluktur. Bu bozukluğun intihar girişimleri, iş kaybı, evlilik ve aile yaşamına ilişkin olumsuzluklar, yasal sorunlar ve suç davranışı gibi yoğun kişisel ve sosyal sonuçları vardır. Eşlik eden psikolojik rahatsızlıklar patolojik kumar oynama davranışının tedavi sonuçlarını etkileyebilmektedir. Özellikle yüksek düzeyde depresif belirtilerin kumar oynama davranışı olasılığının arttırdığı bildirilmiştir ve tedavinin erken döneminde eşlik eden depresyonun saptanması ve tedavi edilmesinin tedavi sonuçlarında düzelme sağladığı ve yineleme oranlarını azalttığı vurgulanmıştır. Bu bozukluğun tedavisinde ortak kabul gören bir tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır.
Kişisel ve sosyal olarak yıkıcı sonuçlara yol açan bu durumun tedavisinde psikolojik tedavilerin kısa ve uzun dönemde olumlu sonuçları bilinmektedir. Patolojik kumar oynamanın homojen bir rahatsızlık olmaması nedeniyle bu rahatsızlık söz konusu olduğunda hem değerlendirme hem de tedavi süreci ile ilgili olarak bireysel bir planlama yapılmalıdır. Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi; patolojik kumar oynama tedavisinde özellikle duygusal sorunlarla başa çıkma ve rahatsızlık hissine katlanma konusunda kognitif, duygusal ve davranışsal alanlarda bütüncül bir model oluşturarak fayda sağlayabilir gibi görünmektedir. Bu yazıda depresyonun eşlik ettiği bir patolojik kumar oynama olgusunda, ilaç tedavisinin yanı sıra uygulanan Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Patolojik kumar, depresyon, bilişsel davranış terapisi.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by S. Olga Guriz
Articles by Aslı Ekinci
Articles by M. Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7147
Downloaded: 2500
Cited: 2

This Article Cited By the following articles

Patolojik kumar oynama: Bir olgu sunumu
Küreselleşen dünyada eğitim 2017; (): 485-494.

1
 
Cognitive behavioural therapy with pharmacotherapy for pathological gambling patient: case report
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27(3): 317-319.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. JCBPR. 2012; 1(2): 105-112. Turkish.


Web Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. http://www.jcbpr.org/?mno=23362 [Access: May 26, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. JCBPR. 2012; 1(2): 105-112. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. JCBPR. (2012), [cited May 26, 2019]; 1(2): 105-112. Turkish.Harvard Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar (2012) [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. JCBPR, 1 (2), 105-112. Turkish.Turabian Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. 2012. [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 105-112. Turkish.Chicago Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. "[Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 105-112. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar. "[Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.2 (2012), 105-112. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

S. Olga Guriz, Asli Ekinci, M. Hakan Turkcapar (2012) [Case Report: Cognitive Behavioral Therapy of A Patient With Pathological Gambling]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 105-112. Turkish.