E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder

Filiz İzci, Gizem Ünveren.

Abstract
Abstract:
Cognitive behavioral therapy (CBT) and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) are from the most common treatment methods that have begun to be used in trauma patients in recent years. With the increased applicability of these treatment models in Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and on other trauma patients success of treatment rate in trauma patients is increasing steadily. In this article, it is tried to review the application forms and effects of EMDR and CBT methods among patients with PTSD which is a commonly seen trauma disorder. It is aimed in this article to emphasize the importance of CBT and a newly treatment EMDR in post-traumatic acute and chronic disorders with multiple psychiatric symptoms.

Key words: trauma,posttraumatic stress disorder, cognitive behavioral therapy, EMDRTravma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşleme

Ozet
Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) uygulamaları travma hastalarında son dönemde sık kullanılmaya başlanan tedavi yöntemlerindendir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer travma hastalarında bu iki tedavi yönteminin klinikte uygulanabilirliğinin artması ile, travma hastalarında tedavi başarısı giderek artmaktadır. Makalede travma hastaları içinde sık olarak tanımlanan TSSB hastalarında, BDT ve EMDR yöntemlerinin, uygulama şekillerinin ve tedaviye olan etkilerinin gözden geçirilmesine çalışılmıştır. Bu yazı ile travma sonrası akut ve kronik seyir gösteren, birden fazla psikiyatrik belirti ile giden hastalıkların tedavisinde BDT ve yeni kullanılmakta olan EMDR yönteminin önemine vurgu yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: travma, travma sonrası stres bozukluğu, bilişsel davranışçı terapi, EMDR


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Filiz İzci
Articles by Gizem Ünveren
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1628
Downloaded: 496
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Izci F, Unveren G. [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. JCBPR. 2017; 6(1): 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616


Web Style

Izci F, Unveren G. [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. http://www.jcbpr.org/?mno=236616 [Access: July 20, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616


AMA (American Medical Association) Style

Izci F, Unveren G. [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. JCBPR. 2017; 6(1): 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616Vancouver/ICMJE Style

Izci F, Unveren G. [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. JCBPR. (2017), [cited July 20, 2018]; 6(1): 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616Harvard Style

Izci, F. & Unveren, G. (2017) [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. JCBPR, 6 (1), 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616Turabian Style

Izci, Filiz, and Gizem Unveren. 2017. [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616Chicago Style

Izci, Filiz, and Gizem Unveren. "[Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616MLA (The Modern Language Association) Style

Izci, Filiz, and Gizem Unveren. "[Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 31-38. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616APA (American Psychological Association) Style

Izci, F. & Unveren, G. (2017) [Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 31-38. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.236616