Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control

Ergül KARA, Aydoğan Aykut CEYHAN.

Abstract
The objective of this study was to investigate mediating role of self-control on relationship between depression and mindfulness in university students. The study sampled 808 university students who attain at different program at Anadolu university. “Beck Depression Inventory”, ‘‘Mindful Attention Awareness Scale”, and “Brief Self-Control Scale” were used to assess study constructs.
Based on the results from the statistical mediation analyses, self-control has mediation effect on relationship between trait mindfulness, and depression in university students. The results indicated that self-control mediated the relationship between mindfulness and depression negatively. According to the research results, mindfulness were associated with high self-control and lower depression.

Key words: Depression, Mindfulness, Self-Control.Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Depresyon Düzeyleri̇ni̇n Bi̇li̇nçli̇ Farkindalik İle İli̇şki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇: Öz Kontrolün Aracilik Rolü

Özet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde öz-kontrolün depresyon düzeyleri ile bilinçli farkındalık arasındaki ilişkide aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinin örgün programların toplam 808 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Beck Depresyon ölçeği”, ‘‘Bilinçli Farkındalık Ölçeği”, “İlişki Ölçekleri Anketi” toplanmıştır.
Aracılık testi bulgularına göre; bilinçli farkındalık ile depresyon arasındaki ilişkide öz-kontrolün aracılık etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Buna göre bilinçli farkındalık öz-kontrol aracılığıyla depresyonu negatif yönde yordamaktadır. Bilinçli farkındalığı yüksek üniversite öğrencilerinin öz-kontrol düzeyleri de yüksek olmakta ve bunun sonucu olarak depresyon düzeyleri daha düşük olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Bilinçli farkındalık, Öz-kontrol,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ergül KARA
Articles by Aydoğan Aykut CEYHAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1049
Downloaded: 331
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

KARA E, CEYHAN AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. 2017; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016


Web Style

KARA E, CEYHAN AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. http://www.jcbpr.org/?mno=251016 [Access: March 18, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016


AMA (American Medical Association) Style

KARA E, CEYHAN AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. 2017; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Vancouver/ICMJE Style

KARA E, CEYHAN AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. (2017), [cited March 18, 2018]; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Harvard Style

KARA, E. & CEYHAN, A. A. (2017) [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Turabian Style

KARA, Ergul, and Aydogan Aykut CEYHAN. 2017. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Chicago Style

KARA, Ergul, and Aydogan Aykut CEYHAN. "[The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016MLA (The Modern Language Association) Style

KARA, Ergul, and Aydogan Aykut CEYHAN. "[The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 9-14. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016APA (American Psychological Association) Style

KARA, E. & CEYHAN, A. A. (2017) [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.