E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control

Ergül Kara, Aydoğan Aykut Ceyhan.

Abstract
The objective of this study was to investigate mediating role of self-control on relationship between depression and mindfulness in university students. The study sampled 808 university students who attain at different program at Anadolu university. “Beck Depression Inventory”, ‘‘Mindful Attention Awareness Scale”, and “Brief Self-Control Scale” were used to assess study constructs.
Based on the results from the statistical mediation analyses, self-control has mediation effect on relationship between trait mindfulness, and depression in university students. The results indicated that self-control mediated the relationship between mindfulness and depression negatively. According to the research results, mindfulness were associated with high self-control and lower depression.

Key words: Depression, Mindfulness, Self-Control.Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Depresyon Düzeyleri̇ni̇n Bi̇li̇nçli̇ Farkindalik İle İli̇şki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇: Öz Kontrolün Aracilik Rolü

Ozet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde öz-kontrolün depresyon düzeyleri ile bilinçli farkındalık arasındaki ilişkide aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinin örgün programların toplam 808 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Beck Depresyon ölçeği”, ‘‘Bilinçli Farkındalık Ölçeği”, “İlişki Ölçekleri Anketi” toplanmıştır.
Aracılık testi bulgularına göre; bilinçli farkındalık ile depresyon arasındaki ilişkide öz-kontrolün aracılık etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Buna göre bilinçli farkındalık öz-kontrol aracılığıyla depresyonu negatif yönde yordamaktadır. Bilinçli farkındalığı yüksek üniversite öğrencilerinin öz-kontrol düzeyleri de yüksek olmakta ve bunun sonucu olarak depresyon düzeyleri daha düşük olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Bilinçli farkındalık, Öz-kontrol,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ergül Kara
Articles by Aydoğan Aykut Ceyhan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1485
Downloaded: 485
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kara E, Ceyhan AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. 2017; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016


Web Style

Kara E, Ceyhan AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. http://www.jcbpr.org/?mno=251016 [Access: July 20, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016


AMA (American Medical Association) Style

Kara E, Ceyhan AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. 2017; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Vancouver/ICMJE Style

Kara E, Ceyhan AA. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR. (2017), [cited July 20, 2018]; 6(1): 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Harvard Style

Kara, E. & Ceyhan, A. A. (2017) [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. JCBPR, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Turabian Style

Kara, Ergul, and Aydogan Aykut Ceyhan. 2017. [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016Chicago Style

Kara, Ergul, and Aydogan Aykut Ceyhan. "[The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016MLA (The Modern Language Association) Style

Kara, Ergul, and Aydogan Aykut Ceyhan. "[The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 9-14. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016APA (American Psychological Association) Style

Kara, E. & Ceyhan, A. A. (2017) [The Investigation of Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 9-14. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251016