E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety

Necla Taşpınar Göveçi, Şaziye Senem Başgül.

Abstract
The objective of this research is analyzing comparatively the positive effects of the group counseling practices performed by using the psychodrama techniques in company with the cognitive -behavioral techniques on reducing the exam anxiety of the students. The research having two experimental groups and a control group is a quasi-experimental study based on pretest-posttest design. The research is performed with the students of a private school in Istanbul attending the 10th and the 11th classes. At the end of the practice and evaluation, 32 students having the maximum exam and trait-continuity anxiety levels have been chosen. Randomly 10 students for cognitive behavioral therapy group; 11 students for psychodrama group; and 11 students for control group have been assigned. Exam anxiety that’s the dependent variable of the research has been measured by using “Exam Anxiety Inventory”. Trait and continuity anxiety levels have been measured by “Trait-Continuity Anxiety Scale” as the other dependent variables of the research. Scales have been given to the experimental and control groups as pretests. By the researcher 10 sessions of psychological consultation by using the psychodrama techniques for the first experimental group; and 8 sessions of psychological consultation by using cognitive behavioral therapy techniques for the second experimental group have been performed. For the control group, no work has been done. After the practices, the scales have been given again as the last test. The data obtained as a result of the experimental work has been analyzed by applying the Kruskal Wallis-H test, Mann Whitney-U test and Wilcoxon test.
According to the obtained data it is observed that; compared to the control group, the psychological consultation practices performed by using the psychodrama techniques have been effective on exam anxiety total point, perception, delusion and trait anxiety points. No effect has been detected on continuity anxiety points. On the other hand, it is observed that compared to the control group, the psychological consultation practices performed by using the cognitive behavioral techniques have been effective on exam anxiety total point, perception and delusion. But no affect has been detected on trait and continuity anxiety points.
In the analyses relating to comparison; in terms of total exam anxiety, perception, delusion sublevel and trait anxiety points of the students, psychodrama techniques applied in the first group have been more affective with reference to the cognitive behavioral techniques applied in the second group. No meaningful difference has been detected when two experimental groups have been compared according to continuity anxiety points.

Key words: Sınav kaygısı, durumluk-sürekli kaygı, bilişsel davranışçı terapi, psikodramaPsikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri

Ozet
Bu araştırmanın amacı bilişsel davranışsal teknikler ile psikodrama teknikleri kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının öğrencilerin sınav kaygısını azaltmadaki etkileri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, iki deney ve kontrol gruplu ön test, son test modeline dayalı yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, onuncu ve onbirinci sınıfa giden 32 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Birinci deney grubuna, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen psikodrama teknikleri kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma 10 oturum, ikinci deney grubuna ise yine araştırmacı tarafından gerçekleştirilen bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma 8 oturum halinde uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Uygulamalar bittikten sonra ölçekler son test olarak tekrar verilmiştir. Uygulanan deneysel işlemin sonucunda elde edilen bulgular Kruskal Wallis-H testi, Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon test tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada şu bulgular elde edilmiştir: psikodrama teknikleri kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının kontrol grubuna göre sınav kaygısı toplam puan, duyuş, kuruntu, durumluluk kaygı puanları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Süreklilik kaygı puanları üzerinde ise etkisi bulunamamıştır. Bilişsel davranışçı tekniklerle yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının kontrol grubuna göre sınav kaygısı toplam puan, duyuş, kuruntu, puanları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Durumluluk ve süreklilik kaygı puanları üzerinde ise etkisi bulunamamıştır. Karşılaştırmaya ilişkin analizlerde, psikodrama teknikleri ile uygulama yapılan grubun, bilişsel davranışçı tekniklerle yapılan gruba göre öğrencilerin toplam sınav kaygısı, duyuş ve kuruntu alt bölümü ve durumluluk kaygı üzerinde göre daha etkili olduğu görülmüştür. Her iki çalışma grubu süreklilik kaygı puanları açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Test anxiety, state-trait anxiety, cognitive behavioral therapy, psychodrama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Necla Taşpınar Göveçi
Articles by Şaziye Senem Başgül
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1420
Downloaded: 455
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Goveci NT, Basgul SS. [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. JCBPR. 2017; 6(1): 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747


Web Style

Goveci NT, Basgul SS. [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. http://www.jcbpr.org/?mno=252747 [Access: July 20, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747


AMA (American Medical Association) Style

Goveci NT, Basgul SS. [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. JCBPR. 2017; 6(1): 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747Vancouver/ICMJE Style

Goveci NT, Basgul SS. [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. JCBPR. (2017), [cited July 20, 2018]; 6(1): 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747Harvard Style

Goveci, N. T. & Basgul, S. S. (2017) [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. JCBPR, 6 (1), 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747Turabian Style

Goveci, Necla Taspinar, and Saziye Senem Basgul. 2017. [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747Chicago Style

Goveci, Necla Taspinar, and Saziye Senem Basgul. "[The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747MLA (The Modern Language Association) Style

Goveci, Necla Taspinar, and Saziye Senem Basgul. "[The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 22-30. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747APA (American Psychological Association) Style

Goveci, N. T. & Basgul, S. S. (2017) [The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy-Based Group Work on Test Anxiety]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 22-30. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.252747