E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Technical Note 


Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach

Vahdet Gormez, Yavuz Meral, Abdurrahman Cahid Örengül.

Abstract
Emetophobia (specific phobia of vomiting) emerges as one of the most neglected clinical conditions in clinical practice and academic literature. In this article, a phenomenological, epidemiologic and clinical picture of emetophobia is presented and the cognitive behavioral model is discussed as a therapeutic approach for its treatment

Key words: Emetophobia, vomiting phobia, cognitive behavioral therapyEmetofobi (Özgül Kusma Fobisi): Anksiyete Bozuklukları İle İlişkisi ve Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Ozet
Emetofobi (özgül kusma fobisi), klinik çalışmalar ve bilimsel yayınlar baz alındığında en fazla ihmal edilen klinik tablolardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada emetofobinin fenomenolojik, epidemiyolojik ve klinik tablosu ortaya konulup özellikle bilişsel davranış terapi modeli üzerinden formülasyon ve tedavi yaklaşımı sunulmaktadır

Anahtar Kelimeler: Emetofobi, kusma fobisi, bilişsel davranışçı terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Vahdet Gormez
Articles by Yavuz Meral
Articles by Abdurrahman Cahid Örengül
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1726
Downloaded: 356
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gormez V, Meral Y, Orengul AC. [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. JCBPR. 2017; 6(1): 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316


Web Style

Gormez V, Meral Y, Orengul AC. [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. http://www.jcbpr.org/?mno=253316 [Access: July 20, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316


AMA (American Medical Association) Style

Gormez V, Meral Y, Orengul AC. [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. JCBPR. 2017; 6(1): 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316Vancouver/ICMJE Style

Gormez V, Meral Y, Orengul AC. [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. JCBPR. (2017), [cited July 20, 2018]; 6(1): 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316Harvard Style

Gormez, V., Meral, Y. & Orengul, A. C. (2017) [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. JCBPR, 6 (1), 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316Turabian Style

Gormez, Vahdet, Yavuz Meral, and Abdurrahman Cahid Orengul. 2017. [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316Chicago Style

Gormez, Vahdet, Yavuz Meral, and Abdurrahman Cahid Orengul. "[Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316MLA (The Modern Language Association) Style

Gormez, Vahdet, Yavuz Meral, and Abdurrahman Cahid Orengul. "[Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 39-48. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316APA (American Psychological Association) Style

Gormez, V., Meral, Y. & Orengul, A. C. (2017) [Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 39-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253316