E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


A Technique: Examining The Evidence

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Türkçapar.

Abstract
Background: Cognitive therapy is based on the realist epistemology which exerts that there is an objective reality outside human experience. Cognitive models of psychopathology stipulate that the processing of external event or internal stimuli is biased and therefore systematically distorts the individual’s construction of his or her experiences, leading to a variety of cognitive errors. These distorted cognitions predispose or perpetuates mental disorders. If this bias that is also manifested in the automatic thoughts during specific instances can be attenuated by weakening of the belief in these thoughts may lead into change in the accompanying emotion and dysfunctional behaviour.
Objective: The aim of this review to describe the basic technique of cognitive therapy namely “examining the evidence” and also present the clinical application of this technique.
For performing examining the evidence first situation is detailed. Than assessed emotion is graded according to their severity. After that key automatic thought must be identified and identified and phrased accordingly. After grading belief in the thought evidence for and against the thought can be generated using appropriate questioning. In the end by using this evidence the belief in the automatic thought and the emotion must be reviewed. Examining the evidence can also be used as a homework assignment to be done between sessions. In this text steps of examining the evidence, which questions to be asked, and the points that must be attendant is review and a sample interview is included.
Conclusion: By its empirical nature “examining the evidence” is the most valuable technique of cognitive therapy and when its applied properly long lasting change can occur in clients.

Key words: cognitive techniques, cognitive restructuring, examining the evidenceBir Teknik: Kanıt İnceleme

Ozet
Arkaplan: Bilişsel terapi insan deneyiminden bağımsız olarak nesnel bir gerçekliğin olduğunu öne süren gerçekçi bir epistemolojiye dayanmaktadır. Mental bozuklukların bilişsel modellerine göre dışsal olayların veya içsel uyaranların işlenmesinde olumsuz bir önyargı mevcuttur ve bu sistematik olarak bireyin deneyimlerini anlamlandırmasını çarpıtırak çeşitli bilişsel hatalara sebep olur. Bu da bozuklukların oluşmasına zemin hazırlar, sürmesine katkıda bulunur. Kendini kişinin yaşadığı durumdaki otomatik düşüncelerde de gösteren bu yanlılık, bu düşüncelere olan inançların sarsılması ve azaltılması ile kırılabilirse ilişkili duygu ve işlevsel olmayan davranışta da değişiklik sağlanacaktır.
Amaç: Bu gözden geçirmenin amacı bilişsel terapinin temel tekniği olan kanıt inclemenin tanımlanması ve uygulamasının aktarılmasıdır. Kanıt incelemenin yapılabilesi için hastanın yaşadığı durumun tanımlanması, hissettiği duygunun şiddetinin puanlaması, o andaki yüklü otomatik düşüncenin tespit edilerek uygun şekilde ifade edilmesi, buna olan inancın puanlanması sonrasında lehine ve aleyhine olan delillerin uygun sorularla çıkarılması, elde edilen kanıtlar eşliğinden incelenen otomatik düşünceye olan inancın ve duygunun tekrar değelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kanıt inceleme seanslar arasında hasta tarafından ödev olarak da yapılabilmektedir. Bu yazıda kanıt incelemenin basamakları, nasıl yapıldığı, ne gibi sorular sorulabileceği ve hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği tartışılmış ve örnek bir görüşme sunulmuştur.
Sonuç: Kanıt inceleme bilişsel terapinin en önemli tekniklerindendir ve doğru biçimde uygulandığında danışanlarda kalıcı değişiklikler oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: bilişsel terapi, biliş, davranışçı terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan Akkoyunlu
Articles by Hakan Mehmet Türkçapar
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Beck AT (2005a) The Current State of Cognitive Therapy A 40-Year Retrospective. Arch Gen Psychiatry. 62 :953-959
Beck JS (2011) Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond, Guilford Pres, ABD, s. 166-197
Beck JS (2005b) Cognitive Therapy for Challenging Problems: What to Do When Basics Don't Work. Guilford Press, ABD, s. 223-250
Butler AC, Chapman JE, Forman EM ve ark. (2006) The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review 26: 17–31
Dobson KS (2008) Cognitive Therapy of Depression. Adapting Cognitive Therapy for Depression: Managing Complexity and Comorbidity, Editör: Whisman MA, Guilford Press, ABD, s.25-50
Leahy LH (2003) Biliþsel Terapi Yöntemleri (Çev. Ed. Türkçapar M, Köroðlu E, HYB, Ankara 2008) s. 31-61
Mausbach BT, Moore R, Roesch S ve ark. (2010) The Relationship Between Homework Compliance and Therapy Outcome: An Updated Meta-Analysis. Cogn Ther Res, 34 :429–438
Türkçapar H (2008) Biliþsel Terapi: Temel Ýlkeler ve Uygulama, 5. baský, HYB, Ankara s. 264-287
Türkçapar H (2009) Klinik Uygulamada Depresyon, HYB, Ankara, s. 163-192

How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Examining The Evidence]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Examining The Evidence]. http://www.jcbpr.org/?mno=26916 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Examining The Evidence]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Examining The Evidence]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Examining The Evidence]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. 0. [A Technique: Examining The Evidence]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Examining The Evidence]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Examining The Evidence]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Examining The Evidence]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.