E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults

Feyza TOPÇU, Osman Tolga ARICAK.

Abstract
The purpose of the research is to investigate, perfectionism and body image’s effects on orthorexia nervosa (ON). According to this, the research is conducted by 81 college students. ORTO-11, Positive and Negative Perfectionism Scale, Body Appreciation Scale were applied. The results obtained, the scores of perfectionism and body image weren’t predicted orthorexia nervosa. In addition to this, there were no statistically significant differences ON scores and gender. Also, there were any significant differences between ON scores and departments. This findings were discussed in the light of the related literature and the limitations of the research were given and suggestions were made for future researchers. Especially, it was emphasized how important and needed the research which works on the relation between ON and body image.

Key words: perfectionism, body image, orhorexia nervosaGenç Yetişkinlerde Mükemmeliyetçilik ve Beden Algısının Ortoreksiyaya Etkisi

Ozet
Bu araştırmada, mükemmeliyetçilik ve beden algısının Ortoreksiya Nervoza’ya etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 81 üniversite öğrenci katılımcısı ile araştırma yürütülmüştür. Katılımcılara ORTO-11 Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Beden Memnuniyeti Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; mükemmeliyetçilik ve beden algısı puanlarının Ortoreksiya Nervoza’yı (ON) yordamadığı görülmektedir. Bununla birlikte cinsiyet ve eğitim görülen bölüme göre, ON puanlarının farklılaşmadığı görülmektedir. Literatür ışığında bu bulgular tartışılmış, araştırma ile ilgili sınırlılıklara yer verilmiş ve gelecek araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur. Özellikle ON’nin beden algısı ile ilişkisine dair yapılacak araştırmalara duyulan ihtiyacın önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: mükemmeliyetçilik, beden algısı, ortoreksiya nervoza


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Feyza TOPÇU
Articles by Osman Tolga ARICAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

TOPCU F, ARICAK OT, . [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. JCBPR. 2019; 8(3): 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960


Web Style

TOPCU F, ARICAK OT, . [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. http://www.jcbpr.org/?mno=26960 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960


AMA (American Medical Association) Style

TOPCU F, ARICAK OT, . [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. JCBPR. 2019; 8(3): 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960Vancouver/ICMJE Style

TOPCU F, ARICAK OT, . [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. JCBPR. (2019), [cited November 03, 2020]; 8(3): 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960Harvard Style

TOPCU, F. . ., ARICAK, O. T. & (2019) [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. JCBPR, 8 (3), 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960Turabian Style

TOPCU, Feyza , Osman Tolga ARICAK, and . 2019. [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960Chicago Style

TOPCU, Feyza , Osman Tolga ARICAK, and . "[The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960MLA (The Modern Language Association) Style

TOPCU, Feyza , Osman Tolga ARICAK, and . "[The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.3 (2019), 170-178. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960APA (American Psychological Association) Style

TOPCU, F. . ., ARICAK, O. T. & (2019) [The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 170-178. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26960