E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 
JCBPR. 2012; 1(3): 152-161


Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity

Ahmet Emre SARGIN, Kadir ÖZDEL, Çisem UTKU, Erkan KURU, Özden YALÇINKAYA ALKAR5, M. Hakan TÜRKÇAPAR.

Cited by (3)

Abstract
Objective: Distress Tolerance Scale (DTS) is developed by Simons and Gaher in order to measure individual differences in the capacity of distress tolerance.The aim of this study is to assess the reliability and validity of the Turkish version of DTS.
Method: One hundred and sixty seven university students (male=66, female=101) participated in this study. Beck Anxiety Inventory (BAI), State-trait Anxiety Inventory (STAI) and Discomfort Intolerance Scale (DIS) were used to determine the criterion validity. Construct validity was evaluated with factor analysis after the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlett test had been performed. To assess the test-retest reliability, the scale was re-applied to 79 participants six weeks later.
Results: To assess construct validity, factor analyses were performed using varimax principal components analysis with varimax rotation. While there were factors in the original study, our factor analysis resulted in three factors. Cronbach’s alpha coefficients for the entire scale and tolerance, regulation, self-efficacy subscales were .89, .90, .80 and .64 respectively. There were correlations at the level of 0.01 between the Trait Anxiety Inventory of STAI and BAI, and all the subscales of DTS and also between the State Anxiety Inventory and regulation subscale. Both of the subscales of DIS were correlated with the entire subscale and all the subscales except regulation at the level of 0.05.Test-retest reliability was statistically significant at the level of 0.01.
Conclusion: Analysis demonstrated that DTS had a satisfactory level of reliability and validity in Turkish university students.

Key words: Anxiety, reliability, validitySıkıntıya Dayanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Ozet
Amaç: Sıkıntıya Dayanma Ölçeği (SDÖ), sıkıntıya dayanma kapasitesindeki kişisel farklılıkları ölçmek amacıyla Simons ve Gaher tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı SD֒nün Türkçe sürümünün geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir.
Yöntem: Araştırmaya toplam 167 üniversite öğrencisi (erkek = 66, kadın=101) katılmıştır. Ölçüt geçerliği için Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği (RDÖ) kullanılmıştır. Yapı geçerliği için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi yapıldıktan sonra faktör analizi yapılmıştır. Tekrar test güvenilirliği için 6 hafta sonra ölçek 79 katılımcıya tekrar uygulanmıştır.
Bulgular: SD֒nün yapı geçerliğini sınamak amacıyla varimaks eksen döndürme yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Orijinal çalışmada ölçek dört faktörlü bir yapı gösterirken bizim çalışmamızda üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Cronbach alfa katsayıları ölçeğin tümü için .89; tolerans alt boyutu için .90; regülasyon alt boyutu için .80, öz yeterlik alt boyutu için .64 olarak bulunmuştur. STAI’nin Sürekli Kaygı Envanteri ve BAE, SD֒nün bütün alt ölçekleri ile, durumluk kaygı envanteri regülasyon alt boyutu ile 0.01 düzeyinde, RD֒nün her iki alt boyutu da regülasyon hariç diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanı ile 0.05 düzeyinde, test tekrar test güvenilirliği ise 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Analizler, SD֒nün Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenilirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, geçerlik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ahmet Emre SARGIN
Articles by Kadir ÖZDEL
Articles by Çisem UTKU
Articles by Erkan KURU
Articles by Özden YALÇINKAYA ALKAR5
Articles by M. Hakan TÜRKÇAPAR
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7364
Downloaded: 2099
Cited: 3

This Article Cited By the following articles

Distress intolerance in the parents of substance dependent patients
Psychiatry Research 2017; 251(): 221-224.

1
 
Psychometric Properties of the Revised and Abbreviated form of the Turkish Version of the Dysfunctional Attitude Scale
Psychological Reports 2016; 118(1): 180-198.

2
 
Distress intolerance in substance dependent patients
Comprehensive Psychiatry 2014; 55(4): 960-965.

3
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. JCBPR. 2012; 1(3): 152-161. Turkish.


Web Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. http://www.jcbpr.org/?mno=29274 [Access: May 26, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. JCBPR. 2012; 1(3): 152-161. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. JCBPR. (2012), [cited May 26, 2019]; 1(3): 152-161. Turkish.Harvard Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR, (2012) [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. JCBPR, 1 (3), 152-161. Turkish.Turabian Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. 2012. [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (3), 152-161. Turkish.Chicago Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. "[Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 152-161. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR,. "[Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.3 (2012), 152-161. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Ahmet Emre SARGIN, Kadir OZDEL, Cisem UTKU, Erkan KURU, Ozden YALCINKAYA ALKAR, M. Hakan TURKCAPAR, (2012) [Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (3), 152-161. Turkish.