E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Türkçapar, Canan Akkoyunlu.

Abstract
Introduction: Premature ejaculation is the most common male sexual dysfunction leading to distress in many couples. Master and Johnson emphasized the concept of early learned experiences and Kaplan emphasized lack of sensory awareness. For treatment sex therapists mainly utilizes start-stop and squeeze techniques as homework. Couples enter sex therapy with some cognitive distortions and beliefs about sex and sexuality. These beliefs are also named sexual myths. For some couples using techniques to challenge cognitive distortions and maladaptive beliefs about sex and sexuality can be used. In this paper by presenting a case we discussed how cognitive techniques can be used along with behaviour techniques with couples.
Case: Presenting clients are a five years married couple who are thirty and twenty nine years old respectively. They attended to the outpatient clinic with the request of the female client. Their main complaint was premature ejaculation. They were diagnosed premature ejaculation using clinical interview. In treatment besides start and stop technique, cognitive techniques were utilized to address dysfunctional beliefs about sexuality.
Discussion: Premature ejaculation is a male sexual dysfunction that causes distress and intimacy problems between couples. Stop start and squeeze techniques were accepted as the choice of treatment but their effectiveness is questioned recently. Also cognitive distortions and maladaptive beliefs may hamper therapy progress. Besides behavioral techniques utilizing cognitive techniques to lessen the degree of dysfunctional beliefs about sex and sexuality may help the couple to overcome premature ejaculation and enhance sexual satisfaction and intimacy.

Key words: Sexual dysfunction, Premature ejaculation, Cognitive TherapyPrematür Ejekülasyon ve Bilişsel Yöntemlerin Kullanılması

Ozet
Giriş: Prematür ejekülasyon erkeklerde en sık rastlanılan cinsel işlev bozukluğudur. Erkek danışanlar ve eşlerinde sıklıkla gerginliğe neden olmaktadır. Tedavisinde başta durma başlama ve sıkma teknikleri olmak üzere cinsel terapi teknikleri kullanılmaktadır. Bu yazıda cinsel terapi sırasında bilişsel tekniklerin çiftle beraber diğer davranışsal yöntemlerin yanında nasıl kullanılabildiği bir olgu üzerinden ele alınmıştır
Olgu: A.A. Ve eşi C.A. 30 ve 29 yaşlarında evli bir çift. Beş yıldır devam eden erken erken boşalma yakınması ile kadın danışanın isteği ile tedaviye başvurdular. Klinik görüşme ile prematür ejekülasyon tanısı konan çifte, tedavide durma başlama yönteminin kullanılmasının yanı sıra çiftin cinsellik ile ilgili işlevsel olmayan inanışları bilişsel yöntemlerle de ele alınarak tedavi süreci yürütülmüştür.
Tartışma: Prematür ejekülasyon çiftler arasında ilişki sorunları yaratan bir durumdur. Tedavisinde kullanılmakta olan durma başlama ve sıkma tekniklerinin etkin olduğu kabul edilmesine karşın son dönemde bu etkinlik sorgulanmaktadır. Davranışçı yöntemlerin yanında cinsellik ile ilgili işlevsel olmayan inançların bilişsel yöntemler kullanılarak her iki çifte de zayıflatılması, hem çiftin bu sorunun üstesinde gelebilmesine yardımcı olacak hem de karşılıklı yaşadıkları cinsel doyum ve yakınlaşmayı arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, Erken Boşalma, Bilişsel Terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan Akkoyunlu
Articles by Hakan Mehmet Türkçapar
Articles by Canan Akkoyunlu
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Amerikan Psikiyatri Birliði (2000) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý, dördüncü baský (DSM-IV) (Çev. Ed. E. Köroðlu) Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, 2007, s. 777-843
Althof SE (2006) Treatment of Rapid Ejaculation Psychotherapy, Pharmacotherapy and Combined Therapy, Principles and Practice of Sex Therapy içinde (Ed. Leiblum SR) s.212- 241, The Guilford Press, New York, USA
Balcý M, Aslan Y, Aydýn AÖ ve ark. (2009) Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluðu taramasý: Anket çalýþmasý Ortadoðu Týp Dergisi 4 (3): 108-113
Kaplan H (1989) PE: How to overcome premature ejaculation. Brunner/Mazel, New York USA.
McMahon CG, Althof S, Waldinger MD ve ark. (2008) An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: Report of the International Society for Sexual Medicine (ISSM) ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. J Sex Med 5:1590–606.
Masters WH, Johnson VE, (1970) Premature ejaculation. Human Sexual Inadequacy içinde (editöler: Masters WH, Johnson VE) s. 92-115 Little, Brown and Co, Boston USA
Montorsi F (2005). Prevalence of premature ejaculation: A global and regional perspective. J Sex Med, 1(Suppl. 2), 96–102. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Tekdoðan ÜY, Aslan Y, Güngör S ve ark. (2003) Türk toplumundaki erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluk taramasý. Üroloji Bülteni 14:188-92.
Waldinger MD (2009a) Delayed and Premature Ejeculation, Balon ve Clinical Manual of Sexual Disorders içinde (Editöler Balon R ve Segreves RT) s304-335, American Psychiatrc Press, New York, USA
Waldinger MD, McIntosh J, Schweitzer DH (2009b) A Five-nation Survey to Assess the Distribution of the Intravaginal Ejaculatory Latency Time among the General Male Population, Sex Med 6:2888–2895

How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. http://www.jcbpr.org/?mno=33945 [Access: November 04, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. JCBPR. (0), [cited November 04, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu (0) [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. 0. [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. "[PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu. "[PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar, Canan Akkoyunlu (0) [PREMATURE EJECULATIUON AND UTULIZATION OF COGNITIVE TECHNIQUES]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.