E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD

Tuğba Ayaz, Ayşe Gül Yılmaz Özpolat, Damla Yücel, Umut Altunöz.

Abstract
It was suggested that along with genetic factors various psychosocial factors may play a role in the development of Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Parents’ childrearing styles and childhood traumatic experiences are among the mostly investigated ones. In literature it was indicated that child rearing styles and childhood traumatic experiences may play a role in the development of OCD. There are studies which shows that child rearing styles including excessive protection, critical and rejective are associated with the development of OCD. However, it is still controversial that which child rearing styles lead to the OCD through which mechanisms. Besides, in literature it was shown that emotional traumatic experiences lead to the development of OCD through various factors. In addition, understanding what kind of conflict and problems are reflected by people with OCD diagnosis into the relationship with their children is important in terms of interventions that protect the mental health of the child. In this article, it was aimed to discuss psychosocial factors related to the development of OCD symptoms, by examining a case in detail, who had childhood traumatic experiences and has been raised in an environment where negative parenting styles exist, and who physically abused her own child.

Key words: Childhood traumatic experiences, parents’ childrearing styles, OCD, abuseKENDİ ÇOCUĞUNU FİZİKSEL OLARAK İSTİSMAR EDEN VE KENDİSİ DE FİZİKSEL İSTİSMAR GÖREN BİR OKB VAKASI

Ozet
Literatürde Obsessif Kompulsif Bozukluğun (OKB) gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra çeşitli psikososyal faktörlerin rol oynadığı ileri sürülmüştür. En çok araştırılan faktörler arasında ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları ve çocukluk dönemindeki travmatik yaşantılar yer almaktadır. Literatürde ebeveynlerin çocuk yetiştirme tarzlarının ve çocukluk dönemindeki travmatik yaşantılarının OKB’nin gelişiminde rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Özellikle aşırı korumacı, aşırı eleştirici ve reddedici ebeveynlik tutumları ile OKB’nin gelişimi arasında bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak hangi ebeveynlik tutumunun hangi mekanizmalar yoluyla OKB’nin gelişimine yol açtığı konusu halen literatürde tartışmalıdır. Yine literatürde özellikle duygusal travmatik yaşantıların çeşitli değişkenler aracılığıyla OKB’nin gelişimine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca OKB tanısı alan kişilerin çocuklarıyla ilişki örüntülerine ne tür çatışmalar ve problemler getirdiklerinin anlaşılması çocuğun ruh sağlığını korumak için yapılacak müdahaleler açısından da önemlidir. Bu makalede, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları olan ve negatif ebeveyn tutumlarının görüldüğü bir ortamda yetişen ve kendi çocuğuna da fiziksel istismar uygulayan bir vaka ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, OKB belirtilerinin gelişiminde psikososyal faktörlerin rolünün literatür ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi travmatik yaşantılar, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, OKB, istismar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tuğba Ayaz
Articles by Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
Articles by Damla Yücel
Articles by Umut Altunöz
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000.
Alonso PM, Menchon J, Mataix-Cols D ve ark. (2004) Perceived parental rearing style in obsessive-compulsive disorder: Relation to symptom dimensions. Psychiatry Res, 127(3):267-278. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Aycicegi A, Harris CL, Dinn WM (2002) Parenting Style and Obsessive-Compulsive Symptoms and Personality Traits in a Student Sample. Clin Psychol and Psychot, 9:406-417. [DOI via Crossref]   
Beck AT, Emery G (2011) Anksiyete Bozukluklarý ve Fobiler. 2.Basým (Çev. Ed. V. Öztürk) Litera Yayýncýlýk, Ýstanbul, 2011.
Carpenter L, Chung MC (2011) Childhood trauma in obsessive compulsive disorder: The roles of alexithymia and attachment. Psychol and Psychother, 84:367-388. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Freud S. (1909) Notes upon a case of obsessional neurosis. Standard Edition, Hogarth Press, London, 10:151-320.
Freud S. (1913) The disposition to obsessional neurosis. Standard Edition, Hogarth Press, London, 12:311-326.
Hudson JL, Rapee RM (2001) Parent–child interactions and anxiety disorders: an observational study. Behav Res Ther, 39:1411-1427. [DOI via Crossref]   
Mathews CA, Kaur N, Stein MB (2008) Childhood trauma and obsessive-compulsive symptoms. Depress. Anxiety, 25:742-751. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
McLeod BD, Wood JJ, Welsz JR (2007) Examining the association between parenting and childhood anxiety: Ameta-analysis. Clin Psychol Rev, 27(2):155-172. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
McWilliams N (2011). Psychoanalitic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York, Guilford Press, London, 2011.
Lennertz L, Grabe HJ, Ruhrmann S ve ark. (2010) Perceived parental rearing in subjects with obsessive–compulsive disorder and their siblings. Acta Psychiatr Scand, 121:280-288. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Timpano KR, Keough ME, Mahaffey B ve ark. (2010) Parenting and Obsessive Compulsive Symptoms: Implications of Authoriatarian parenting. J Cognit Psychother, 24(3):151-164. [DOI via Crossref]   
Yoshida T, Taga C, Matsumoto Y ve ark. (2005) Paternal overprotection in obsessive-compulsive disorder and depression with obsessive traits. Psychiatry Clin Neurosci, 59:533-538. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Vogel PA, Stiles TC, Nordahl HM (1997). Recollections of parent – child relationships in OCD out-patients compared to depressed out-patients and healthy controls. Acta Psychiatr Scand, 96:469-474. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Wolfe DA (1985). Child-abusive parents: An empirical review and analysis. Psychol Bull, 97(3): 462-482. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Wood JJ, McLeod BD, Sigman M ve ark. (2003) Parenting and childhood anxiety: Theory, empirical findings, and future directions. J Child Psychol Psychiatry, 44:134-151. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. http://www.jcbpr.org/?mno=35980 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz (0) [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. 0. [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. "[A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz. "[A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tugba Ayaz, Ayse Gul Yilmaz Ozpolat , Damla Yucel , Umut Altunoz (0) [A CASE OF PHYSICALLY ABUSED OCD PATIENT WHO PHYSICALLY ABUSED HER OWN CHILD]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.