E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Technical Note 


A Technique: Generating Alternative Thoughts

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TÜRKÇAPAR.

Cited by (6)

Abstract
Introduction: One of the basic techniques of cognitive therapy is examination of automatic thoughts and reducing the belief in them. By employing this, we can overcome the cognitive bias apparent in mental disorders. Despite this view, according to another cognitive perspective in a given situation, there are distinct cognitive representations competing for retrieval from memory just like positive and negative schemas. In this sense generating or strengthening alternative explanations or balanced thoughts that explain the situation better than negative automatic thoughts is one of the important process goals of cognitive therapy.
Objective: Aim of this review is to describe methods used to generate alternative/balanced thoughts that are used in examining automatic thoughts and also a part of automatic thought records. Alternative/balanced thoughts are the summary and end point of automatic thought work. In this text different ways including listing alternative thoughts, using examining the evidence for generating balanced thoughts, decatastrophizing in anxiety and a meta-cognitive method named two explanations are discussed. Different ways to use this technique as a homework assignment is also reviewed. Remarkable aspects of generating alternative explanations and realistic/balanced thoughts are also reviewed and exemplified using therapy transcripts.
Conclusion: Generating alternative explanations and balanced thoughts are the end point and important part of therapy work on automatic thoughts. When applied properly and rehearsed as homework between sessions, these methods may lead to improvement in many mental disorders.

Key words: Cognitive therapy, depression, anxietyBir Teknik: Alternatif Düşünce Oluşturulması

Ozet
Giriş: Bilişsel terapide değişimin sağlanmasındaki en temel yöntemlerden biri otomatik düşüncelerin incelenmesi ve bunlara olan inancın azaltılmasıdır. Bu sayede mental bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan bilişsel yanlılığın üstesinden gelinebilir. Bununla beraber bir başka bilişsel görüşe göre ise aynı anda bir kişide ortaya çıkmak için yarışan farklı bilişsel temsiller olabileceği öne sürülmektedir. Kişinin olumsuz otomatik düşüncesinin dışında durumu daha iyi açıklayan alternatif açıklama veya inançların oluşturulması ya da güçlendirilmesi bu bağlamda bilişsel terapinin hedefleri arasındadır.
Amaç: Bu gözden geçirmenin amacı otomatik düşünceler üzerine seans içinde çalışırken düşünce kayıtları ile ödev olarak kullanılan alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturma uygulamalarının öneminin vurgulanmasıdır. Alternatif/gerçekçi düşünceler otomatik düşünce üzerinde yapılan çalışmanın bir nevi özeti ve son noktasını temsil etmektedir. Yazıda örnekler verilerek bu alternatif/gerçekçi düşüncenin hangi yollar ile oluşturulabileceği, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği örnek görüşmeler de verilerek sunulmuştur.
Sonuç: Alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturmak otomatik düşünce üzerine yapılan çalışmanın bir nevi son ve önemli noktasıdır. Doğru bir biçimde uygulanması ve hastalar tarafından seans dışında ödev olarak tekrarlanmaları hastalarda olumlu değişiklikler oluşmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel terapi, depresyon, anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan AKKOYUNLU
Articles by M. Hakan TÜRKÇAPAR
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8968
Downloaded: 3049
Cited: 6

This Article Cited By the following articles

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi
Eğitim Bilimleri Dergisi 2016; 43(43): 67.

1
 
Post-Abortion Syndrome and nursing approaches

Post-Abortus Sendromu ve hemşirelik yaklaşımları
International Journal of Human Sciences 2016; 13(1): 768.

2
 
The Use of Cognitive-Behavioral Therapy in Coping with Internet Addiction: A Case Study
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 2015; (): 53-83.

3
 
Measuring Cognitive Errors Using the Cognitive Distortions Scale (CDS): Psychometric Properties in Clinical and Non-Clinical Samples
PLoS ONE 2014; 9(8): e105956.

4
 
Kadınların ergen çocukları tarafından şiddete maruz bırakılma durumu ve otomatik düşünceler ile ilişkisinin incelenmesi
International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2014; 11(1): 965-978.

5
 
Coping Strategies as the Predictor of Irrational Beliefs among Adolescents
TED EĞİTİM VE BİLİM 2014; 39(176): .

6
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 2013; 2(1): 53-59. Turkish.


Web Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. http://www.jcbpr.org/?mno=36556 [Access: May 26, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 2013; 2(1): 53-59. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. (2013), [cited May 26, 2019]; 2(1): 53-59. Turkish.Harvard Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR (2013) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR, 2 (1), 53-59. Turkish.Turabian Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. 2013. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2 (1), 53-59. Turkish.Chicago Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 2 (2013), 53-59. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 2.1 (2013), 53-59. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TURKCAPAR (2013) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2 (1), 53-59. Turkish.