E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Humor in Psychotherapy

hilal zorlu , özlem gündüz .

Abstract
Humor, affecting feeling, behavior and physiology of individuals is a phenomenon which takes place in the base of human nature. Absurd and conflicting situations of daily life can be expressed with humor in a relaxing and entertaining way. As a result of studies indicating humor and psychological health are associated, and it is suggested that humor can be used as a therapeutic means in psychotherapy process. It is stated that humor has influences on breaking resistance, decreasing the tension which occurred in therapy and getting the clients to look at events from a different perspective. In this context, in the related literature, it is seen that the concept of humor is described therapeutically, the goals of usage of humor in therapy, its positive effects and the risks of using humor are stated. This review has been done to enlighten the necessity of using humor more efficiently in psychotherapy process while considering the facilitating effects of it. In this context, firstly the definition of therapeutic humor, the practicality of humor for both therapist and client; secondly conceptualization of humor in terms of psychotherapy theories are explained. It is stressed that humor is not only effective in individual therapy but also in group psychotherapy; although it contains some destructive effects, if used properly it is a means to contribute to healing. Furthermore, the criteria to use humor and the possible risks to be considered are discussed in the frame of literature.

Key words: humor, therapeutic humor, psychotherapyPsikoterapide Mizah

Ozet
Bireylerin duygu, düşünce, davranış ve fizyolojisine etki eden mizah insan doğasının temelinde yer alan bir olgudur. Gündelik yaşamda saçma ve çelişkili durumlar mizahla rahatlatıcı ve eğlenceli şekilde ifade edilebilmektedir. Psikoterapi sürecinde ise mizahın psikolojik sağlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçları doğrultusunda terapötik bir araç olarak kullanılmasının önerildiği görülmektedir. Mizahın terapi sürecinde özellikle direncin kırılmasını, terapide ortaya çıkan gerilimin azalmasını ve danışanların olaylara farklı bir açıdan bakmasını sağlaması gibi etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda ilgili alanyazında mizah kavramının terapötik olarak açıklandığı, mizahın terapide kullanım amaçlarına, olumlu etkilerine ve kullanım risklerine değinildiği görülmektedir. Bu derleme, mizahın terapi sürecinde kolaylaştırıcı etkileri göz önünde bulundurularak psikoterapide daha etkili bir şekilde kullanılma gereksinimine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak terapötik mizahın tanımı, terapist ve danışan açısından işlevleri, ikinci olarak mizahın psikoterapi kuramları açısından ele alınış şekli açıklanmıştır. Mizahın yalnızca bireysel terapide değil grup psikoterapisinde de etkili bir unsur olduğuna ve birtakım yıkıcı etkiler içermesine rağmen doğru şekilde kullanıldığında iyileşmeye katkı sağlayan bir araç olduğuna değinilmiştir. Bunlarla birlikte mizahın kullanım ölçütleri ve göz önünde bulundurulması gereken riskler alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mizah, terapötik mizah, psikoterapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by hilal zorlu
Articles by özlem gündüz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1470
Downloaded: 193


How to Cite this Article
Pubmed Style

hz, og, . [Humor in Psychotherapy]. JCBPR. 2019; 8(3): 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012


Web Style

hz, og, . [Humor in Psychotherapy]. http://www.jcbpr.org/?mno=39012 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012


AMA (American Medical Association) Style

hz, og, . [Humor in Psychotherapy]. JCBPR. 2019; 8(3): 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012Vancouver/ICMJE Style

hz, og, . [Humor in Psychotherapy]. JCBPR. (2019), [cited March 28, 2020]; 8(3): 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012Harvard Style

, h. z. ., , o. g. . . & (2019) [Humor in Psychotherapy]. JCBPR, 8 (3), 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012Turabian Style

, hilal zorlu , ozlem gunduz, and . 2019. [Humor in Psychotherapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012Chicago Style

, hilal zorlu , ozlem gunduz, and . "[Humor in Psychotherapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012MLA (The Modern Language Association) Style

, hilal zorlu , ozlem gunduz, and . "[Humor in Psychotherapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.3 (2019), 190-199. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012APA (American Psychological Association) Style

, h. z. ., , o. g. . . & (2019) [Humor in Psychotherapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 190-199. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.39012