E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Technical Note 


A Technique: Exposure Therapy

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Türkçapar.

Abstract
Introduction: Exposure with response prevention is an effective treatment for all anxiety disorders. According to the behavioral learning theories, fears which are conditioned via classical conditioning are reinforced by respondent conditioning. Avoidance and safety seeking behaviors prevent disconformation of anxious beliefs. In exposure client faces stimulates or cues that elicit fear or distress, by this avoidance is inhibited. Clients are also encouraged to resists performing safety seeking behaviors or rituals that they utilize to reduce fear or distress. Accomplishing these habituation or extinction is achieved. In addition to this clients learn that feared consequences does not realize or not harmful as they believed by experiencing. Emotional processing is believed to be the mechanism of change in exposure.
Objective: The aim of this review is to provide a definition of exposure and its effectiveness briefly, and describe how to implement exposure, its steps and remarkable aspects using. Exposure therapies and treatments that involve exposure are proved to be effective in all anxiety disorders. Exposure therapy can be divided in three parts: Assessment and providing a treatment rationale, creating an exposure hierarchy and response prevention plan, implementing exposure sessions. Clients must also continue to perform exposure between sessions. Therapy transcripts are also provided to exemplify these parts.
Conclusion: Exposure with response prevention is a basic and effective technique. Every cognitive behavior therapist must be able to implement this technique and be cognizant of pearls of this procedure.

Key words: Behavioral therapy, exposure, anxiety disorders.Bir Teknik: Yüzleştirme Tedavisi

Ozet
Giriş: Yüzleştirme tedavisinin tepki önleme ile beraber tüm anksiyete bozukluklarında etkisi gösterilmiştir. Davranışçı kurama göre klasik koşullanma yolu ile öğrenilen korkular edimsel koşullanma ile pekişmektedir. Yüzleştirme danışanın korku ya da sıkıntı veren uyaranla karşı karşıya kalması, kaçınmasının ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştirilir. Beraberinde danışanın kendisini rahatlatmak için yaptığı güvenlik sağlayıcı davranışlar ya da ritüellerin engellenmesi yani tepki önleme yapılır. Böylece alışma ya da sönümlenme gerçekleşmiş olur. Ayrıca danışan korktuğu sonuçların hayata geçmediğini yaşayarak öğrenmiş olur. Yüzleştirmenin etkinliğini emesyonel işleme olarak adlandırılan yolu ile gösterdiği düşünülmektedir.
Amaç: Bu gözden geçirmenin amacı yüzleştirme yönteminin tanımlanması, etkinliğinin kısaca gözden geçirilmesi ve uygulanmasının nasıl yapıldığının, aşamalarının neler olduğunun ve bu uygulamayı yaparken dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunun örnek görüşme metinleri verilerek gözden geçirilmesidir.
Sonuç: Yüzleştirme tepki önleme ile beraber anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisinde uygulanan etkin ve temel bir tekniktir. Her bilişsel davranışçı terapistin bu yöntemin uygulanmasının incelikleri ile aşina olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Davranışçı terapi, yüzleştirme, anksiyete bozuklukları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan Akkoyunlu
Articles by Hakan Mehmet Türkçapar
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Exposure Therapy]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Exposure Therapy]. http://www.jcbpr.org/?mno=41074 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Exposure Therapy]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Exposure Therapy]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Exposure Therapy]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. 0. [A Technique: Exposure Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Exposure Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Exposure Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Exposure Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.