E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder

Şahin ÇİFTÇİ, Tacettin KURU.

Abstract
Thought Action Fusion (TAF) is defined as tought and action percieved as equivalent to each other or as an exaggerated power given to idea. With the usage of “Thought Action Fusion Scale” which is created by Shafran (1996), is began to investigate its role in psychopathologies. Researches about the three-component structure which has TAF-Likelihood-Self, TAF-Likelihood-Others, TAF-Moral, are concentrated especially around the obsessive compulsive disorder (OCD). TAF alleged including a certain level also in the normal population, was seen in the relationship with the inflated responsability in OCD, thought suppression and neutralising, was tried to explain the direction of this relationship in the mediationel model framework.

Key words: Thought Action Fusion, Obsessive Compulsive Disorder, Inflated ResponsabilityOBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA DÜŞÜNCE EYLEM KAYNAŞMASI

Ozet
Düşünce Eylem Kaynaşması (DEK) düşünce ile eylemin birbirine eşdeğer olarak algılanması veya düşünceye verilen abartılmış bir güç olarak tanımlanmaktadır. Shafran (1996) tarafından oluşturulan “Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği”nin kullanılmaya başlanmasıyla psikopatolojilerde oynadığı rol incelenmeye başlanmıştır. DEK-Olasılık-Kendilik, DEK-Olasılık-Diğerleri ve DEK-Ahlak olmak üzere üç bileşeni bulunan yapı hakkında ki araştırmalar özellikle obsesif kompulsif bozukluk (OKB) etrafında yoğunlaşmıştır. Belli bir düzeyde normal popülasyonda da bulunduğu ileri sürülen DEK’in OKB’de abartılmış sorumluluk, düşünce baskılama ve nötralizasyon ile ilişkili olduğu görülmüş, aracı model çerçevesinde bu ilişkinin yönü açıklanmaya çalışılmıştır. DEK ve abartılmış sorumluluk arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu gözlenmektedir Çalışmalar DEK’in değişken bir faktörel yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar bu değişkenliğin klinik anlamda yarar sağlayabileceği ve DEK düzeyinin terapötik müdahalelerle değiştirilebileceğini vurgulamışlardır. Bir diğer deyişle OKB’nin tedavisinde DEK düzeyinde gerçekleştirilebilecek bir azalmanın OKB’nin semptomlarında da azalmaya yol açacağı ileri sürülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşünce Eylem Kaynaşması, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Abartılmış Sorumluluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şahin ÇİFTÇİ
Articles by Tacettin KURU
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. http://www.jcbpr.org/?mno=42118 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU (0) [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. 0. [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. "[Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU. "[Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Sahin CIFTCI, Tacettin KURU (0) [Thought Action Fusion in Obsessive Compulsive Disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.