E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy

Selim Piştof, Esat Şanlı.

Abstract
Cognitive therapy is a method of psychotherapy used to treat many psychological and psychiatric disorders and is based on cognitive model of emotional disorders. Throughout the therapy, It is important for the clients to be trained in their problems and to perceive the fact that the emotional state, which is one of the fundamental actions of cognitive behavioral therapy, interacts not only with in the thoughts, but also physical functions and environment. Solving consultants’ problems through a training process cognitive behavioral therapy besides which is a training process besides cognitive and behavioral techniques applied, in the end, for the clients to be their own therapists are the desired outcomes. If the methods and techniques of the therapy used during the process are clear and easy for the patients to understand, the therapeutic benefits will increase. For this reason, effectiveness of cognitive behavioral therapy depends on to a great extent both how much the client understands the therapist and how proper language and metaphors are used by the therapist while having therapeutic relations. In this sense, the metaphor is a method which makes it easy for the clients to perceive some abstract and the concepts which seem to the client complex. In this study, the situations in which metaphor is used for therapy have been dealt with under nine headings. We have dealt with the concepts, in a metaphorical context, such as explanation of irrational and rational beliefs, which will be studied in the later stages of the therapy, explaining cognitive model and the characteristics of the therapy. This study can be thought to be a start and a guide to researchers who want to do comprehensive studies about this subject.

Key words: Metaphor, cognitive therapy, usage metaphorBİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE METAFOR KULLANIMI

Ozet
Bilişsel davranışçı terapi bir çok psikolojik ve psikiyatrik bozukluğun tedavisinde uygulanan, duygusal bozuklukların bilişsel modeline dayalı bir psikoterapi sistemidir. Terapide, hastaların kendi sorunlarıyla ilgili eğitilmeleri ve bilişsel davranışçı terapinin temel aksiyonlarından olan, duygu durumun, hem düşünceler, hem fiziksel fonksiyonlar hem de çevreyle etkileşim halinde olduğu gerçeğini algılamaları önem arz eder. Uygulanan bilişsel-davranışsal yöntem ve tekniklerin yanında bir eğitim süreci olan bilişsel davranışçı terapi sistemiyle hastaların sorunlarının çözümü, nihai olarak da hastaların kendi terapisti olmaları terapide arzu edilen gelişmelerdir. Bu süreçlerde ele alınan pek çok kavram, çalışma yapılan yöntem ve tekniğin hasta tarafından net ve kolay anlaşılır olması terapötik verimi artırır. Bu nedenle bilişsel davranışçı terapinin etkinliği büyük ölçüde danışanın terapist tarafından ne kadar anlaşıldığının yanında güçlü terapötik ilişki kurulurken uygun dil ve metaforların terapist tarafından kullanılabilmesine bağlıdır. Bu anlamda metafor, soyut ve hastaya karmaşık görünen kavramların anlaşılmasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu araştırmada metafor yönteminin terapide kullanım yerleri dokuz başlık altında toplanmıştır. Araştırma, bu konuda detaylı çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için bir başlangıç ve yol gösterici olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Metafor, bilişsel terapi, metafor kullanımı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selim Piştof
Articles by Esat Şanlı
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Selim Pistof, Esat Sanli. Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. 0; 0(0): -.


Web Style

Selim Pistof, Esat Sanli. Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. http://www.jcbpr.org/?mno=43562 [Access: November 03, 2020].


AMA (American Medical Association) Style

Selim Pistof, Esat Sanli. Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. 0; 0(0): -.Vancouver/ICMJE Style

Selim Pistof, Esat Sanli. Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -.Harvard Style

Selim Pistof, Esat Sanli (0) Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR, 0 (0), -.Turabian Style

Selim Pistof, Esat Sanli. 0. Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -.Chicago Style

Selim Pistof, Esat Sanli. "Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -.MLA (The Modern Language Association) Style

Selim Pistof, Esat Sanli. "Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.APA (American Psychological Association) Style

Selim Pistof, Esat Sanli (0) Using Metaphor in Cognitive Behavioral Therapy. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -.