E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts

Ömer Şenormancı, Ramazan Konkan, Oya Güçlü, Güliz Şenormancı.

Abstract
Objective: Although cognitive behavioral model of Internet addiction has been well described, studies on metacognitions and ruminative response styles related with Internet addiction are very limited. The aim of the present study was to compare metacognitions and ruminative response style in Internet addicts with a healthy control group.
Method: The study included 30 males who presented to our Internet Addiction Outpatient clinic, and diagnosed with Internet addiction, and a control group of 30 healthy males with similar sociodemographic characteristics. A sociodemographic data form, Internet Addiction Test (IAT), Metacognitions Questionnaire (MCQ-30), Ruminative Response Scale-short version (RRS-SV), and Beck Depression Inventory (BDI) were used for data collection.
Results: The MCQ-30 total, MCQ-30 uncontrollability and danger score, MCQ-30 need to control thoughts score and RRS-SV scores statistically significantly higher in study group compared the control group. After correcting for BDI by ANCOVA, the difference between MCQ-30 total score and RRS-SV disappeared.
Conclusion: Internet addicts show ruminative responses instead of having an effective problem-solving attitude and defining problems; and this self-focused rumination leads an individual to recall more reinforced memories about the Internet so that the problem of Internet addiction becomes deeper. As a result of this study, although Internet addiction is accompanied by depression primarily or secondarily, manifestation of Internet addiction is exacerbated by depression through ruminative responses and metacognitions.

Key words: internet addiction, metacognition, ruminative response stylesİnternet Bağımlılarında Üstbilişler ve Ruminatif Yanıt Biçimleri

Ozet
Amaç: İnternet bağımlılığının bilişsel davranışçı modeli iyi bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen, internet bağımlılığıyla ilişkili üstbilişler ve ruminatif yanıt biçimleri üzerine bilgiler oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızın amacı internet bağımlılığı olan kişiler ile sağlıklı kontrol grubu arasında üstbilişlerin ve ruminatif yanıt biçimlerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: İnternet Bağımlılığı Polikliniği’ne başvuran ve internet bağımlılığı tanısı konulan 30 erkek hasta ile benzer sosyodemografik özelliklere sahip 30 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edildi. Çalışmada sosyodemografik veri formu, İnternet Bağımlılığı Testi (İBT), Üstbiliş Ölçeği-30 (ÜÖ-30), Ruminasyon Ölçeği-Kısa Form (RÖ-KF) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulandı.
Bulgular: Çalışma grubunun ÜÖ-30 toplam, ÜÖ-30 kontrol edilemezlik ve tehlike, ÜÖ-30 düşünceleri kontrol ihtiyacı ve RÖ-KF puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Depresyonun karıştırıcı etkisi ANCOVA analizi ile kontrol edildiğinde gruplar arası ÜÖ-30 toplam puanı ve RÖ-KF puanları istatiksel anlamlılığını kaybetti.
Sonuç: İnternet bağımlıları problemi tanımlama ve etkili problem çözme yerine ruminatif yanıt biçimleri gösterirler. Bu kendine odaklı ruminasyon, kişinin interneti daha çok hatırlayarak belleğinde tutmasını pekiştirir ve internet bağımlılığı problemini ağırlaştırır. Sonuç olarak, internet bağımlılığı birincil ya da ikincil olarak depresyona eşlik etmesine rağmen, internet bağımlılığının klinik tabloları ruminatif yanıt biçimleri ve üstbilişler yoluyla şiddetlenir.

Anahtar Kelimeler: internet bağımlılığı, üstbiliş, ruminatif yanıt biçimleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ömer Şenormancı
Articles by Ramazan Konkan
Articles by Oya Güçlü
Articles by Güliz Şenormancı
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. JCBPR. 0; 0(0): -.


Web Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. http://www.jcbpr.org/?mno=45078 [Access: November 03, 2020].


AMA (American Medical Association) Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. JCBPR. 0; 0(0): -.Vancouver/ICMJE Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -.Harvard Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci (0) Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. JCBPR, 0 (0), -.Turabian Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. 0. Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -.Chicago Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. "Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -.MLA (The Modern Language Association) Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci. "Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.APA (American Psychological Association) Style

Omer Senormanci, Ramazan Konkan, Oya Guclu, Guliz Senormanci (0) Ruminative Response Styles and Metacognitions in Internet Addicts. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -.