E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report

AYŞE NİHAL ERASLAN.

Abstract
ABSTRACT
Objective: Misophonia is a recently described condition characterized by autonomic arousal and unpleasant emotional experiences against some specific voices. There are studies showing that the individual can negatively affect the quality of life when the mizofoni is not treated. Misophonia is not yet included in psychiatric classification systems. Experience in this area is limited to case reports. In this study, a 10-year-old girl with misophonia complaints was described.
Method: Cognitive behavioral therapy method was applied to the girl who came with misophonia complaints at the age of 10 years.
Results: In our study, the girl case benefited from CBT. The short time between the onset of complaints and the initiation of the diagnosis and treatment application resulted in a rapid response to CBT.
Conclusion: CBT would be successfully applied in the child age group with misophonia.

Key words: Keywords: Misophonia, children, CBT10 Yaşındaki Bir Çocukta Mizofoninin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Ozet
ÖZET
Amaç: Mizofoni bazı özel seslere karşı otonomik uyarılma ve hoş olmayan duygusal deneyimler ile karakterize olup son zamanlarda tanımlanan bir durumdur. Mizofoni tedavi edilmediğinde bireyin yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Mizofoni henüz psikiyatrik sınıflandırma sistemlerinde yer almamaktadır. Bu konudaki deneyimler daha çok vaka sunumları ile kısıtlıdır. Çalışmamızda mizofoni yakınmaları olan 10 yaş kız olgu anlatılmış olup, az bilinen bu konuya katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Yöntem: 10 yaşında mizofoni yakınmaları ile gelen kız olguya Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yöntemi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda kız olgu BDT den fayda görmüştür. Yakınmaların başlaması ile tanılama ve tedavi uygulamasının başlatılması arasında geçen sürenin kısalığı BDT’ ye hızlı cevapla sonuçlanmıştır.
Sonuç: BDT mizofoni yakınmaları olan çocuk yaş grubunda başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler:mizofoni, çocuk, BDT


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by AYŞE NİHAL ERASLAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 404
Downloaded: 20


How to Cite this Article
Pubmed Style

AYSE NIHAL ERASLAN. [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818


Web Style

AYSE NIHAL ERASLAN. [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. http://www.jcbpr.org/?mno=70818 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818


AMA (American Medical Association) Style

AYSE NIHAL ERASLAN. [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818Vancouver/ICMJE Style

AYSE NIHAL ERASLAN. [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818Harvard Style

AYSE NIHAL ERASLAN (0) [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818Turabian Style

AYSE NIHAL ERASLAN. 0. [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818Chicago Style

AYSE NIHAL ERASLAN. "[Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818MLA (The Modern Language Association) Style

AYSE NIHAL ERASLAN. "[Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818APA (American Psychological Association) Style

AYSE NIHAL ERASLAN (0) [Misophony treated with cognitive behavioral therapy in a 10-year old child: A case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70818