E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals

Sinay Önen, Ersin Budak.

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese participants who underwent bariatric surgery. In this study, 35 morbidly obese individuals before bariatric surgery were evaluated with Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Öktem Verbal Memory Processes Test (OVMPT). A significant positive correlation was found between axiety and depressive scores and perseverative error. In addition, a significant positive correlation was found between BAE scores and number of perseverative error (r = 0.381, p= 0.024) and percentage of perseverative error (r = 0.3337, p= 0.048). There was a significant positive correlation between BDI scores and percentage of perseverative error (r = 0.3337, p= 0.048). According to hierarchical regression analysis, 20.6% anxiety scores were explained by instant and long-term memory and perseverative error scores (F = 3.94, p= 0.017). Inclusion of cognitive flexibility and memory-related cognitive remediation programs in weight reduction strategies after bariatric surgery in individuals with depression and anxiety symptoms may be beneficial in increasing postoperative weight loss success.

Key words: Obesity, cognitive flexibility, anxiety, depressionMorbid obez bireylerde depresyon ve kaygı belirtileri ile bilişsel esneklik kaybı arasındaki ilişki

Ozet
Bu araştırmanın amacı bariatrik cerrahi ameliyatına başvuran morbid obez katılımcılarda görülen depresyon ve kaygı belirtilerinin bilişsel esneklik kaybı ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmada 24-49 yaş aralığında olan ve bariatrik cerrahi ameliyatı öncesi psikiyatri polikliniğine konsülte edilen 35 morbid obez birey Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi ile değerlendirilmiştir. BAE skorları ile Perseveratif hata sayısı (r=0,381, p=0,024) ve Perseveratif hata yüzdesi (r=0,337, p=0,048) arasında anlamlı derecede pozitif ilişki olduğu bulundu. Buna ek olarak BDE skorları ve Perseveratif hata yüzdesi arasında anlamlı derecede pozitif ilişki (r=0,337, p=0,048) mevcuttu. Hiyerarşik regresyon analizine göre anksiyete belirtilerinin %20,6’sının uzun süreli bellek performansı ve perseveratif hasta sayıları ile açıklandığı değerlendirildi (F=3,94, p=0,017). Depresyon ve anksiyete belirtileri eşlik eden bireylerde cerrahi sonrası takip döneminde, kilo azaltmaya yönelik uygulanan stratejilere bilişsel esneklik ve bellekle ilgili bilişsel remediasyon programlarının dahil edilmesi cerrahi sonrası kilo verme başarısını arttırmada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, bilişsel esneklik, anksiyete, depresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sinay Önen
Articles by Ersin Budak
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 372
Downloaded: 26


How to Cite this Article
Pubmed Style

Onen S, Budak E, . [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328


Web Style

Onen S, Budak E, . [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. http://www.jcbpr.org/?mno=72328 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328


AMA (American Medical Association) Style

Onen S, Budak E, . [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328Vancouver/ICMJE Style

Onen S, Budak E, . [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328Harvard Style

Onen, S., Budak, E. & (0) [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328Turabian Style

Onen, Sinay, Ersin Budak, and . 0. [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328Chicago Style

Onen, Sinay, Ersin Budak, and . "[The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328MLA (The Modern Language Association) Style

Onen, Sinay, Ersin Budak, and . "[The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328APA (American Psychological Association) Style

Onen, S., Budak, E. & (0) [The relationship between depression and anxiety symptoms and decreased cognitive flexibility in morbidly obese individuals ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.72328