E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler

Begüm Eser , Esef Ercüment Yerlikaya .

Abstract
Öz
Bu çalışma, majör depresif bozukluk (MDB) ile üstbilişler ve obsesif inanışlar arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, depresyonda hangi üstbilişlerin ve obsesif inanışların yoğun olduğunu belirlemek de amaçlar arasındadır. Araştırma, MDB tanısı alan 50 ve kontrol grubu olan 45 katılımcı ile yapılmıştır. Klinik ve kontrol grubu, yaş ve cinsiyet açısından benzeşmektedir. Klinik ve kontrol grupları arasındaki farkları daha açık şekilde temsil etmesi amacıyla, depresyon puanları 17’den yüksek olan kişiler klinik gruba alınmıştır. Araştırmadaki tüm katılımcılar Beck Depresyon Envanterini (BDE), Obsesif İnanışlar Ölçeğini (OİÖ-44), Üstbilişler Ölçeğini (ÜBÖ-30) ve katılımcıların kişisel bilgilerini içeren Kişisel Bilgi Formunu yanıtlamışlardır. Yapılan analizler sonucunda, tüm obsesif inanışların ve olumlu inanışlar hariç (p=-0,59) tüm üstbilişsel inanışların, kontrol grubuna kıyasla klinik grupta daha yoğun olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca üstbilişsel inanışlardan olan olumlu inanışlar haricindeki (p=0,711) tüm obsesif ve üstbilişsel inanışların depresyon şiddetiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (p<0.05). Üstbilişsel inanışlardan biri olan ‘bilişsel güven’ ile obsesif inanış alanlarının hiçbiri arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır (p>0.05). Buna ek olarak, üstbilişsel inanışlardan ‘olumlu inanışlar’ ile obsesif inanış alanlarından ‘düşüncelere önem verme/düşünceleri kontrol etme’ arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r=.15, p=0,138). İki ölçeğin diğer alt ölçekleri arasında ise pozitif yönde ve anlamlı korelasyonlar bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmada, depresyon hastalarının obsesif inanışlarının ve üstbilişlerinin sağlıklı kişilere göre daha yoğun olduğu saptanmıştır. Ayrıca bulgular, bu bileşenlerin büyük ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, depresyonun üstbilişsel modeli ve klinik psikoloji alan yazın bulgularıyla uyumluluk göstermektedir.

Key words: Anahtar kelimeler: Majör depresif bozukluk, üstbiliş, obsesif inanışlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Begüm Eser
Articles by Esef Ercüment Yerlikaya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

BE, EEY, . Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. JCBPR. 2022; 11(1): 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377


Web Style

BE, EEY, . Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. https://www.jcbpr.org/?mno=73377 [Access: April 05, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.73377


AMA (American Medical Association) Style

BE, EEY, . Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. JCBPR. 2022; 11(1): 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377Vancouver/ICMJE Style

BE, EEY, . Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. JCBPR. (2022), [cited April 05, 2022]; 11(1): 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377Harvard Style

, B. E., , E. E. Y. & (2022) Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. JCBPR, 11 (1), 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377Turabian Style

, Begum Eser, Esef Ercument Yerlikaya, and . 2022. Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377Chicago Style

, Begum Eser, Esef Ercument Yerlikaya, and . "Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377MLA (The Modern Language Association) Style

, Begum Eser, Esef Ercument Yerlikaya, and . "Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.1 (2022), 21-30. Print. doi:10.5455/JCBPR.73377APA (American Psychological Association) Style

, B. E., , E. E. Y. & (2022) Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirti Şiddeti, Üstbilişler ve Obsesif İnanışlar Arasındaki İlişkiler. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 21-30. doi:10.5455/JCBPR.73377