E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Neurobiology Of Exposure Treatment

Aslıhan Dönmez .

Abstract
The main learning theories are classical conditioning and operant conditioning, and these paradigms help us to study the underlying anatomical, cellular, and molecular mechanisms of fear memory in laboratory settings. According to behavioral theory, these two learning mechanisms are responsible for development and continuum of anxiety disorders in humans. Exposure- response prevention is the main behavioral technique in the treatment of anxiety disorders and shows its effect by reversing these learning processes. Exposure is a technique in which conditioned stimulus is presented repeatedly without coupling with unconditioned stimulus with the aim of extinction of fear memory which is developed by classical conditioning, and consolidated by operant conditioning. As a result, conditioned response is extinguished. In this review, the recent literature about neurobiology of exposure is reviewed. In the first part of this review, the steps of fear memory consolidation and extinction are summarized. In the further parts, the related neuroanatomical areas and molecular mechanisms are related. As for neuroanatomical structures the neural networks between amygdala, hippocampus, insular cortex, prefrontal cortex, and cerebellum are reviewed. As for molecular mechanisms, the contribution of second messenger systems in fear memory consolidation and extinction are reviewed. In the last part of the review, the contribution of cognitive enhancers which are given during exposure on extinction of fear memory and thus, related neurotransmitter systems are reviewed. Reviewing the neurobiology of exposure technique may contribute the understanding of neurobiology of psychotherapy in general.

Key words: Exposure, response prevention, classical conditioning, operant conditioning, fear memory, extinction, neurobiology, neuroanatomy. Exposure, classical conditioning, operant conditioning, fear, memory, extinction, neurobiology, neuroanatomy.Maruziyet Tedavisinin Nörobiyolojisi

Ozet
Temel öğrenme kuramlarından olan klasik koşullanma ve edimsel koşullanma laboratuvar ortamında korku belleğinin beyinde oluşumunun anatomik, hücresel ve moleküler düzeyde çalışılmasına imkân sağlamaktadır. Davranışçı kurama göre her ikisi de insanlarda birçok anksiyete bozukluğunun gelişimden ve sürmesinden sorumlu olan öğrenme kuramlarıdır. Anksiyete bozukluklarının tedavisinde temel davranışçı teknik olan maruziyet ve tepki önlemenin bu öğrenme süreçlerini tersine çevirerek etki ettiği düşünülmektedir. Klasik koşullanma ile edinilen, edimsel koşullanma nedeniyle pekiştirilen korku belleğinin sönmesi için koşullanmış uyaranın koşulsuz uyaran olmadan tekrar tekrar sunulması tekniğine dayanır. Sonuçta koşullu yanıt söner. Bu gözden geçirme yazısında maruziyet tekniğinin nörobiyolojisiyle ilgili bilgiler derlenmiştir. Yazının ilk bölümünde korku belleğinin oluşumundaki ve sönmesindeki aşamalar özetlenecektir. Daha sonra ilgili nöroanatomik yapılar ve moleküler düzeydeki mekanizmalar gözden geçirilecektir. Nöroanatomik olarak özellikle amigdala, hipokampus, insula, prefrontal korteks ve serebellum arasındaki bağlantılar, moleküler düzeyde ise ikincil haberci sistemlerin korku belleği oluşumu üzerindeki etkileri daha ayrıntılı incelenecektir. Yazının son kısmında ise maruziyet sonrasında sönmeyi güçlendirecek farmakolojik yaklaşımlar ve dolayısıyla ilgili nörotransmitter sistemler özetlenecektir. Maruziyet tekniğinin nörobiyolojisinin anlaşılmasının genel olarak psikoterapinin nörobiyolojisinin anlaşılması açısından önemli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Maruziyet, tepki önleme, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, korku belleği, sönme, nörobiyoloji, nöroanatomi.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aslıhan Dönmez
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

AD, . [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235


Web Style

AD, . [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. http://www.jcbpr.org/?mno=83235 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235


AMA (American Medical Association) Style

AD, . [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235Vancouver/ICMJE Style

AD, . [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235Harvard Style

, A. D. . & (0) [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235Turabian Style

, Aslihan Donmez , and . 0. [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235Chicago Style

, Aslihan Donmez , and . "[Neurobiology Of Exposure Treatment ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235MLA (The Modern Language Association) Style

, Aslihan Donmez , and . "[Neurobiology Of Exposure Treatment ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235APA (American Psychological Association) Style

, A. D. . & (0) [Neurobiology Of Exposure Treatment ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83235