E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire

Gülay Oğuz, Sedat Batmaz.

Abstract
In recent years, regardless of the diagnostic categories instead of disorder-specific approaches, the primary aspects of comorbidity among the prominent aspects of the transdiagnostic approach (TA), which advocates targeting these processes in treatment and identifying common processes underlying psychopathological signs and symptoms is important to solve the dilemma that will be treated as an subthreshold symptoms in order to offer treatment to people who do not fully meet any diagnosis.
Although there are many research articles on what are the transdiagnostic processes and the effectiveness of the TA, assessment tools that can be used to evaluate these processes collectively are limited to the Cognitive Behavioral Processes Questionnaire (CBPQ). Before this scale came into use, researchers tried to identify common processes with different methods. CBPQ was developed by Patel et al. as a self-report scale that allows to question the core processes previously defined in the literature, in line with the problematic areas that people face, based on the cognitive behavioral theory.
In this study, it was aimed to examine the validity and reliability of the Turkish version of CBPQ.

Key words: cognitive and behavioural processes, psychometrics, reliability, transdiagnostic approach, validityTransdiyagnostik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Psikopatolojik Süreçlerin Değerlendirilmesi: Bilişsel ve Davranışçı Süreçler Ölçeği'nin Türkçe Sürümünün Geçerliliği ve Güvenilirliği

Ozet
Son yıllarda hastalığa özgül yaklaşımların yerine, tanı kategorilerinden bağımsız olarak, psikopatolojik belirti ve bulguların altında yatan ortak süreçlerin tespit edilmesini ve tedavide bu süreçlerin hedef alınmasını savunan transdiyagnostik (tanı ötesi, öte tanısal) yaklaşım (TY) öne çıkmıştır. TY, eşhastalanma durumlarında hangi bozukluğun öncelikli olarak tedavi edileceği ikilemini çözmesi ve eşik altı belirtileri olduğu için herhangi bir tanıyı tam olarak karşılamayan kişilere tedavi önerilebilmesi gibi açılardan önemlidir.
Transdiyagnostik süreçlerin neler olduğuna ve transdiyagnostik yaklaşımın etkinliğine dair çok sayıda araştırma alan yazında mevcut olmasına rağmen bu süreçleri toplu şekilde değerlendirmek üzere kullanılabilecek değerlendirme araçları Bilişsel ve Davranışçı Süreçler Ölçeği (BDSÖ) ile sınırlıdır Bu ölçeğin kullanıma girmesinden önce araştırmacılar farklı yöntemlerle ortak süreçleri saptamaya çalışmışlardır. BDSÖ Patel ve ark. tarafından bilişsel davranışçı kuramı temel alarak kişilerin karşılaştıkları sorun alanlarıyla uyumlu olacak şekilde, daha önce alan yazında tanımlanmış olan çekirdek süreçleri sorgulamaya imkân veren, öz bildirime dayalı bir ölçek olarak geliştirilmiştir.
Bu araştırmada BDS֒nün Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: bilişsel ve davranışçı süreçler, geçerlilik, güvenilirlik, psikometri, transdiyagnostik yaklaşım


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülay Oğuz
Articles by Sedat Batmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1
Downloaded: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Oguz G, Batmaz S, . [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217


Web Style

Oguz G, Batmaz S, . [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. http://www.jcbpr.org/?mno=91217 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217


AMA (American Medical Association) Style

Oguz G, Batmaz S, . [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217Vancouver/ICMJE Style

Oguz G, Batmaz S, . [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217Harvard Style

Oguz, G., Batmaz, S. . & (0) [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217Turabian Style

Oguz, Gulay, Sedat Batmaz, and . 0. [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217Chicago Style

Oguz, Gulay, Sedat Batmaz, and . "[Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217MLA (The Modern Language Association) Style

Oguz, Gulay, Sedat Batmaz, and . "[Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217APA (American Psychological Association) Style

Oguz, G., Batmaz, S. . & (0) [Assessment of Psychopathological Processes According to the Transdiagnostic Cognitive Behavioural Approach: Validity and Reliability of the Turkish version of the Cognitive and Behavioural Processes Questionnaire]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.91217