E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province

OLCAY OKUN, KORHAN ARUN.

Abstract
Workplace loneliness leads to errors and poor performance. Health is one of the sectors with the most severe consequences. Workplace arrangements where doctors spend most of their time need to be balanced between patient-doctor privacy and the doctor's feeling of loneliness. However, previous studies have been discussed at the psychological level. The aim of this study is to examine the effect of workplace order as a physical and concrete variable on loneliness in business life. The conceptual workplace layout was developed as an operational scale, and validity and reliability analyses were conducted. As the research universe, doctors working in Van Province, who spent most of their time in a working environment and heavy patient traffic, were selected. As a result, it has been determined that the scale of workplace design developed is a valid and reliable scale that can be used in organizational behavior research, and workplace privacy dimension (workplace allocation) affects loneliness at work.

Key words: Workspace Design, Loneliness at Work, Scale Developmentİşyerinde “yalnızlık salgını” ile Savaşmak; İş Yeri Düzeninin Etkisi: Van İlinde Çalışan Hekimlerde Ampirik Bir Araştırma

Ozet
İşyeri yalnızlığının olumsuz etkilerine rağmen düzen ve mahremiyet bazı işlerde vazgeçilmez ikilidir. Bu çelişkilerin en vahim sonuçlarının olduğu sektörlerin başında sağlık gelmektedir. Doktorların iş yeri düzenlemelerinin hasta –doktor mahremiyeti ile doktorun yalnızlık duygusuna sürüklenmemesi arasında dengelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı fiziki ve somut bir değişken olarak iş yeri düzenin, iş yaşamında yalnızlık üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmada kavramsal olarak ortaya konulan iş yeri düzeni, işletimsel bir ölçek olarak geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma evreni olarak zamanlarının çok büyük bir bölümünü muayenehane ortamında ve yoğun bir hasta trafiği içerisinde geçiren Van İlinde görev yapan doktorlar seçilmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen İş Yeri Düzeni ölçeğinin örgütsel davranış araştırmalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu, iş yeri düzeni mahremiyet (çalışma alanı tahsisi) boyutunun iş yaşamında yalnızlık üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Yeri Düzeni, İş Yaşamında Yalnızlık, Ölçek Geliştirme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by OLCAY OKUN
Articles by KORHAN ARUN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

OKUN O, ARUN K, . [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987


Web Style

OKUN O, ARUN K, . [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. http://www.jcbpr.org/?mno=93987 [Access: November 06, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987


AMA (American Medical Association) Style

OKUN O, ARUN K, . [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987Vancouver/ICMJE Style

OKUN O, ARUN K, . [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987Harvard Style

OKUN, O., ARUN, K. & (0) [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987Turabian Style

OKUN, OLCAY, KORHAN ARUN, and . 0. [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987Chicago Style

OKUN, OLCAY, KORHAN ARUN, and . "[Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987MLA (The Modern Language Association) Style

OKUN, OLCAY, KORHAN ARUN, and . "[Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987APA (American Psychological Association) Style

OKUN, O., ARUN, K. & (0) [Fighting the "loneliness epidemic" in the workplace; The Effect Of Workplace Order: An Empirical Research on Physicians Working in Van Province]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.93987