E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması

Ece Yazla, Mehmet Emrah Karadere, Halil İbrahim Ölçüm.

Abstract
Treatment adherence therapy is defined as ‘’ implicit treatment efficacy and motivation of medication ’’ in the literature. It is a patient centered attempt which aims at increasing medical treatment compliance. It is applied by individual therapy sessions. It makes for a number of complex factors that affect treatment compliance. It utilizes psychoeducation together with motivational and cognitive behavioral approaches which regulate the beliefs of patients for treatment. This study was performed to investigate the effect of Treatment Adherence Therapy on treatment compliance of patients with psychosis.
In the study, 26 patients took place in the case group while 24 patients were included in the control group. Brief Psychiatric Rating Scale and Medication Adherence Rating Scale were used. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age and gender.
Treatment Adherence Therapy Program was found to have a beneficial effect on disease symptoms and treatment compliance in the short term. It was determined that this effect had been decreased in the long term. This finding shows that the Treatment Adherence Therapy Program contributes to improvement of treatment compliance in psychotic cases. According to the results of the research it may be suggested that the therapy program should be repeated within 6 months at the latest.

Key words: Treatment adherence therapy, psychosis and adherence, psychotic symptoms and adherenceApplication of a therapy program to psychotic cases for treatment adherence

Ozet
Tedaviye Uyum Terapisi literatürde “anlaşılan tedavi etkinliği ve ilaç kullanma motivasyonu” olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi tedaviye uyumu artırmayı amaçlayan, hasta merkezli bir girişimdir. Bireysel seanslar ile uygulanır. Tedaviye uyumu etkileyen bir dizi karmaşık faktörü hedef alır. Hastaların tedaviye yönelik inançlarını düzenleyen motivasyonel ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile psikoeğitim karışımını kullanır. Bu araştırma Tedaviye Uyum Terapisinin psikoz tanılı hastaların tedaviye uyumlarına etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
Araştırmada 26 hasta olgu ve 24 hasta kontrol grubunda yer aldı. Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği ve Tıbbi Tedaviye Uyum Ölçeği kullanıldı. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Tedaviye Uyum Terapisi programının kısa dönemde hastalık semptomları ve tedavi uyumu üzerinde iyileştirici etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde ise bu etkinin azaldığı bulunmuştur. Bu bulgu Tedaviye Uyum Terapisi programının psikoz olgularında tedavi uyumunu artırmaya katkıda bulunduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre terapi programının en geç 6 ay içerisinde tekrarlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tedaviye uyum terapisi, psikoz ve uyum, psikotik semptomlar ve uyum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ece Yazla
Articles by Mehmet Emrah Karadere
Articles by Halil İbrahim Ölçüm
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2296
Downloaded: 344


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yazla E, Karadere ME, Olcum HI, . [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. JCBPR. 2019; 8(2): 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871


Web Style

Yazla E, Karadere ME, Olcum HI, . [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. http://www.jcbpr.org/?mno=9871 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871


AMA (American Medical Association) Style

Yazla E, Karadere ME, Olcum HI, . [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. JCBPR. 2019; 8(2): 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871Vancouver/ICMJE Style

Yazla E, Karadere ME, Olcum HI, . [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. JCBPR. (2019), [cited March 28, 2020]; 8(2): 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871Harvard Style

Yazla, E. ., Karadere, M. E., Olcum, H. . I. & (2019) [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. JCBPR, 8 (2), 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871Turabian Style

Yazla, Ece , Mehmet Emrah Karadere, Halil Ibrahim Olcum, and . 2019. [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871Chicago Style

Yazla, Ece , Mehmet Emrah Karadere, Halil Ibrahim Olcum, and . "[Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871MLA (The Modern Language Association) Style

Yazla, Ece , Mehmet Emrah Karadere, Halil Ibrahim Olcum, and . "[Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.2 (2019), 94-99. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871APA (American Psychological Association) Style

Yazla, E. ., Karadere, M. E., Olcum, H. . I. & (2019) [Psikoz Olgularına Tedavi Uyumuna Yönelik Bir Terapi Programı Uygulanması]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 94-99. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.9871