E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.

Emirhan Aktaş.

Abstract
Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlerin pozitif şema, duygu düzenleme ve ruminasyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, pozitif şema ölçeği, duygu düzenleme ölçeği ve ruminasyon yanıt ölçeği kullanılmıştır. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında farklı devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden ve mezun olan beliren yetişkinler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 210’u (%77,8) kadın, 60’ı (22,2) erkek olmak üzere 270 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları 21,19’dur. Çalışmanın veri analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılarak korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre beliren yetişkinlerin pozitif şema toplam puanları ile ruminasyon alt boyutlarından derinlemesine düşünme ve saplantılı düşünme arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu; pozitif şema toplam puanları ile duygu düzenleme alt boyutlarından yeniden değerlendirme arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Beliren yetişkinlerin pozitif şema ve pozitif şema alt boyutlarından öz-yetkinlik, başarı, iyimserlik ve değerlilik düzeyleri, duygu düzenleme alt boyutlarından yeniden değerlendirmenin %32’sini, pozitif şema alt boyutlarından güven düzeylerinin ise duygu düzenleme alt boyutlarından olan bastırma düzeylerinin %5’ini açıkladığı belirtilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak önerilerde bulunulmuştur.

Key words: Pozitif şema, ruminasyon, duygu düzenleme, beliren yetişkinlik, çoklu regresyon.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emirhan Aktaş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emirhan Aktaş. Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. JCBPR. 2023; 12(2): 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079


Web Style

Emirhan Aktaş. Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. https://www.jcbpr.org/?mno=101079 [Access: September 06, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.101079


AMA (American Medical Association) Style

Emirhan Aktaş. Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. JCBPR. 2023; 12(2): 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079Vancouver/ICMJE Style

Emirhan Aktaş. Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. JCBPR. (2023), [cited September 06, 2023]; 12(2): 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079Harvard Style

Emirhan Aktaş (2023) Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. JCBPR, 12 (2), 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079Turabian Style

Emirhan Aktaş. 2023. Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (2), 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079Chicago Style

Emirhan Aktaş. "Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079MLA (The Modern Language Association) Style

Emirhan Aktaş. "Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.2 (2023), 97-110. Print. doi:10.5455/JCBPR.101079APA (American Psychological Association) Style

Emirhan Aktaş (2023) Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi.. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (2), 97-110. doi:10.5455/JCBPR.101079