E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy

Büşra Altınışık, Ayşe Bikem Hacıömeroğlu.

Abstract
Sosyal kaygı bozukluğu temel olarak bireylerin toplumsal etkileşim içerisinde belirgin ve sürekli bir biçimde küçük düşecek bir eylemde bulunmaktan, eleştirilmekten, gülünç duruma düşmekten, yetersiz, utanç verici, beceriksiz olarak görülmekten korkması olarak tanımlanmaktadır. Bu makale, sosyal kaygı bozukluğunun bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmada sosyal kaygı bozukluğu ile ilgili temel bilgiler aktarılarak bilişsel davranışçı yaklaşım açısından bozukluğa özgü düşünce, duygu ve davranışlara yer verilmiştir. Sosyal kaygı bozukluğunu açıklayan bilişsel kuram modellerine değinilerek bozukluğun ortaya çıkması ve devam etmesinde etkili olabilecek faktörler literatür ışığında incelenmiştir. Bilişsel davranışçı yaklaşım kapsamında sosyal kaygı bozukluğunda görülen bilişsel hatalar ele alınmış ve tedavi süreci ile ilgili genel bilgiler aktarılmıştır. Bilişsel davranışçı yaklaşım temelinde sosyal kaygı bozukluğuna özgü müdahale ve tekniklere yer verilerek bozukluğa ilişkin terapinin etkililiği tartışılmıştır.

Social anxiety disorder is basically defined as the individual's fear of committing an act of humiliation, being criticized, being laughed at, being seen as inadequate, embarrassing and incompetent in social interaction. This article covers the evaluation of social anxiety disorder in terms of cognitive behavioral therapy approach. In the study, basic information about social anxiety disorder is given and thoughts, feelings and behaviors specific to the disorder are included in terms of cognitive behavioral approach. By referring to the cognitive models of social anxiety disorder, the factors that may be effective in the emergence and continuation of the disorder are examined in the light of the literature. Within the scope of cognitive behavioral approach, cognitive errors seen in social anxiety disorder are discussed and general information about the treatment process is given. On the basis of the cognitive behavioral approach, the effectiveness of the therapy for the disorder was discussed by including interventions and techniques specific to social anxiety disorder.

Key words: Anahtar kelimeler: sosyal kaygı, sosyal fobi, bilişsel davranışçı terapi Keywords: social anxiety, social phobia, cognitive behavioral therapy


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Büşra Altınışık
Articles by Ayşe Bikem Hacıömeroğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Altınışık B, Hacıomeroğlu AB. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. 2022; 11(3): 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233


Web Style

Altınışık B, Hacıomeroğlu AB. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. https://www.jcbpr.org/?mno=111233 [Access: November 30, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.111233


AMA (American Medical Association) Style

Altınışık B, Hacıomeroğlu AB. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. 2022; 11(3): 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233Vancouver/ICMJE Style

Altınışık B, Hacıomeroğlu AB. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR. (2022), [cited November 30, 2022]; 11(3): 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233Harvard Style

Altınışık, B. & Hacıomeroğlu, . A. B. (2022) Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. JCBPR, 11 (3), 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233Turabian Style

Altınışık, Buşra, and Ayşe Bikem Hacıomeroğlu. 2022. Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233Chicago Style

Altınışık, Buşra, and Ayşe Bikem Hacıomeroğlu. "Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233MLA (The Modern Language Association) Style

Altınışık, Buşra, and Ayşe Bikem Hacıomeroğlu. "Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.3 (2022), 274-284. Print. doi:10.5455/JCBPR.111233APA (American Psychological Association) Style

Altınışık, B. & Hacıomeroğlu, . A. B. (2022) Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 274-284. doi:10.5455/JCBPR.111233