E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors

Selim Arpacıoğlu , Bilge Dönmez, Batuhan Ayık , Mehmet Emrah Karadere .

Abstract
Kıskançlık hem ilişkileri hem de bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmekte, ilişkiler ve toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilmektedir. Çalışmamızda kıskançlığın benlik saygısı ve empati becerisi gibi çeşitli psikolojik faktörlerle ve kişiye ve ilişkiye dair etmenlerle ilişkisini incelemeyi amaçladık. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapılmıştır. Araştırmaya romantik ilişkiye sahip olduğunu bildiren 505 gönüllü yetişkin katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği (ARİKÖ), İkili İlişkiler Güven Ölçeği (İİGÖ), Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği (ÇBKÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) uygulanmıştır. Bekarların Algılanan Romantik İlişki Kalitesi ve İkili İlişkiler Güven ölçekleri puanları evli ve nişanlılara göre istatistiki olarak anlamlı şekilde küçüktür (p<0,001). Bununla birlikte Çok Boyutlu Kıskançlık toplam, davranışsal kıskançlık alt boyutu (p<0,05) ve Rosenberg Benlik Saygısı (p<0,001) ölçeklerinde bekarların grup ortalama puanları evlilerin grup ortalama puanlarına göre istatistiki olarak anlamlı şekilde büyüktür. İkili ilişkilerdeki güvenin, benlik saygısının ve yaşın ters orantılı olarak, algılanan romantik ilişkinin kalitesinin ve ilişkinin 10 yıldan uzun sürmesinin doğru orantılı olarak kıskançlık üzerine anlamlı yordayıcı olduğu bulunmuştur. Çalışmamızın bulguları ikili ilişkilerdeki güven, benlik saygısı, yaşın, algılanan romantik ilişkinin kalitesi ve ilişkinin 10 yıldan uzun sürmesi gibi bireysel faktörlerin ilişki doyumu ve kıskançlık üzerinde etkili bulunduğunu göstermektedir. Bu bağlamda ilişki ve çift terapilerinde eş zamanlı bireysel terapi ve müdahalelerin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Key words: Kıskançlık, Romantik ilişki, İlişki kalitesi, Duygusal kıskançlık, Davranışsal kıskançlık.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selim Arpacıoğlu
Articles by Bilge Dönmez
Articles by Batuhan Ayık
Articles by Mehmet Emrah Karadere
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

SA, Donmez B, BA, MEK, . Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. JCBPR. 2022; 11(2): 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837


Web Style

SA, Donmez B, BA, MEK, . Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. https://www.jcbpr.org/?mno=114837 [Access: December 16, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.114837


AMA (American Medical Association) Style

SA, Donmez B, BA, MEK, . Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. JCBPR. 2022; 11(2): 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837Vancouver/ICMJE Style

SA, Donmez B, BA, MEK, . Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. JCBPR. (2022), [cited December 16, 2023]; 11(2): 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837Harvard Style

, S. A., Donmez, B., , B. A., , M. E. K. & (2022) Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. JCBPR, 11 (2), 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837Turabian Style

, Selim Arpacıoğlu, Bilge Donmez, Batuhan Ayık, Mehmet Emrah Karadere, and . 2022. Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837Chicago Style

, Selim Arpacıoğlu, Bilge Donmez, Batuhan Ayık, Mehmet Emrah Karadere, and . "Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837MLA (The Modern Language Association) Style

, Selim Arpacıoğlu, Bilge Donmez, Batuhan Ayık, Mehmet Emrah Karadere, and . "Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.2 (2022), 116-124. Print. doi:10.5455/JCBPR.114837APA (American Psychological Association) Style

, S. A., Donmez, B., , B. A., , M. E. K. & (2022) Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 116-124. doi:10.5455/JCBPR.114837