E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Neslişah BERDAN, Levent SÜTÇİGİL.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, belirsizliğe tahammülsüzlük ile bilişsel esneklik düzeylerinin psikolojik semptomlar üzerinde yordayıcı bir etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 18-45 arasında değişmekte olan 390 kadın ve 108 erkekten oluşan 498 üniversite öğrencisi katılım sağlamıştır (Ort:23.39, SS:3.29). Yapılan araştırmada, belirsizliğe tahammülsüzlük ile bilişsel esnekliğin psikolojik semptomlar üzerinde yordayıcı bir etkisi olup olmadığını incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Örneklem grubundaki bireylere Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Bilişsel Esneklik Envanteri ve Kısa Semptom Envanteri ölçekleri uygulanmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucundaki araştırma bulgularına göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ve bilişsel esneklik düzeylerinin psikolojik semptomlar (depresyon, anksiyete, hostilite, olumsuz benlik ve somatizasyon) üzerinde anlamlı derecede yordayıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, bireylerde belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi arttıkça psikolojik semptom düzeyleri de artmaktadır. Ayrıca, bireylerde bilişsel esneklik düzeyleri arttıkça psikolojik semptom düzeylerinin azalmakta olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekte yapılacak olan araştırmalar açısından birtakım öneriler literatür kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik, psikolojik semptomlar, depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, somatizasyon.

Key words: Belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik, psikolojik semptomlar, depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, somatizasyon.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Neslişah BERDAN
Articles by Levent SÜTÇİGİL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

BERDAN N, SUTCİGİL L, . Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. JCBPR. 2023; 12(2): 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846


Web Style

BERDAN N, SUTCİGİL L, . Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. https://www.jcbpr.org/?mno=11846 [Access: September 07, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.11846


AMA (American Medical Association) Style

BERDAN N, SUTCİGİL L, . Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. JCBPR. 2023; 12(2): 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846Vancouver/ICMJE Style

BERDAN N, SUTCİGİL L, . Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. JCBPR. (2023), [cited September 07, 2023]; 12(2): 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846Harvard Style

BERDAN, N., SUTCİGİL, L. & (2023) Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. JCBPR, 12 (2), 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846Turabian Style

BERDAN, Neslişah, Levent SUTCİGİL, and . 2023. Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (2), 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846Chicago Style

BERDAN, Neslişah, Levent SUTCİGİL, and . "Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846MLA (The Modern Language Association) Style

BERDAN, Neslişah, Levent SUTCİGİL, and . "Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.2 (2023), 155-166. Print. doi:10.5455/JCBPR.11846APA (American Psychological Association) Style

BERDAN, N., SUTCİGİL, L. & (2023) Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (2), 155-166. doi:10.5455/JCBPR.11846