E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Adalet Yardımcı, Başak Bahtiyar.

Abstract
Üst-duygular, bireyin kendi birincil duygularına yönelik deneyimlediği duygusal tepkileri içermektedir. Üst-Duygu Ölçeği (Meta-Emotion Scale), üst-duygusal tepki ve deneyimleri değerlendirmek için kullanılan öz bildirime dayalı bir ölçüm aracıdır. Bu çalışmada ölçeğin Türkçe ‘ye uyarlamasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma, yaşları 18 ile 50 arasında değişken (Ort. = 28.49, S = 6.95) 293 gönüllü katılımcı (179 kadın, 114 erkek) ile yürütülmüştür. Araştırmanın verisi demografik bilgi formunun yanı sıra, Üst-Duygu Ölçeği, Bilişsel ve Duygusal Bilinçli Farkındalık Ölçeği – Revize Formu (BDBFÖ-R), Kabullenme ve Eylem Ölçeği-II (KEÖ-II), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİO) kullanılarak elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 26 madde içeren Türkçe form, Olumlu Üst-Duygular ve Olumsuz-Üst Duygular olmak üzere 2 boyutlu bir yapı sergilemektedir. Ölçek boyutları iyi düzeyde iç tutarlık özelliğine sahiptir. Geçerlik analizlerinde olumlu ve olumsuz üst-duygular ile bilinçli farkındalık, psikolojik esneklik ve psikolojik iyi olma arasında beklenen yönde ilişkiler gözlenmiştir. Ayrıca Olumlu Üst-Duygular boyutunun psikoloji iyi olmayı, esneklik ve farkındalığın ötesinde açıklayabildiği belirlenmiştir. Çalışma sonuçları Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçe formunun duygulara yönelik olumlu ve olumsuz duygusal tepkileri değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu işaret etmektedir.

Key words: Üst-Duygu Ölçeği, geçerlik, güvenirlik, duygu düzenleme, psikolojik iyi olma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Adalet Yardımcı
Articles by Başak Bahtiyar
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yardımcı A, Bahtiyar B, . Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. JCBPR. 2022; 11(3): 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190


Web Style

Yardımcı A, Bahtiyar B, . Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. https://www.jcbpr.org/?mno=134190 [Access: November 29, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.134190


AMA (American Medical Association) Style

Yardımcı A, Bahtiyar B, . Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. JCBPR. 2022; 11(3): 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190Vancouver/ICMJE Style

Yardımcı A, Bahtiyar B, . Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. JCBPR. (2022), [cited November 29, 2022]; 11(3): 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190Harvard Style

Yardımcı, A., Bahtiyar, B. & (2022) Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. JCBPR, 11 (3), 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190Turabian Style

Yardımcı, Adalet, Başak Bahtiyar, and . 2022. Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190Chicago Style

Yardımcı, Adalet, Başak Bahtiyar, and . "Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190MLA (The Modern Language Association) Style

Yardımcı, Adalet, Başak Bahtiyar, and . "Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.3 (2022), 235-247. Print. doi:10.5455/JCBPR.134190APA (American Psychological Association) Style

Yardımcı, A., Bahtiyar, B. & (2022) Üst-Duygu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 235-247. doi:10.5455/JCBPR.134190