E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

İbrahim Mahmut CEYHAN, Özden YALÇINKAYA ALKAR.

Abstract
Kompleks travma, yaşamın erken yıllarında ve genellikle kişilerarası alanda meydana gelen, cinsel istismar, fiziksel şiddet, zorbalık, bakım sistemindeki kalıcı ve olumsuz değişiklikler ile, toplumsal şiddete maruz kalma gibi uzun süreli travmatik yaşam deneyimlerini kapsamaktadır. Kompleks travmalar hem çocukluk ve ergenlik gibi önemli yaşam dönemlerinde meydana gelmesi hem de tekrarlı bir yapıda ve uzun süreli olması nedeni ile tek bir zamanda meydana gelen travmalardan birçok açıdan farklılaşmaktadır. Ancak bu durum tanı ve tedavi süreçlerinde göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu makalede, kompleks travma kavramının ve ilişkili kavramların eleştirel biçimde ele alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak kompleks travmaların ne olduğu ve sonrasında görülen semptomların DSM’deki karşılığı ele alınmıştır. Daha sonra da son zamanlarda konuyla ilgili yürütülen ilgili araştırma bulgularına yer verilmiştir. Bu bağlamda sırasıyla ele alınan konular şunlardır: kompleks travma sonrasında görülen semptomların tek bir travma sonrasında görülen semptomlardan nitelik ve nicelik olarak nasıl farklılaştığı; tanı sistemlerinde kompleks travma kavramını ayırt edilmemesi sebebiyle ortaya çıkan eş tanı oranının artması; kompleks travmanın sekellerinin yakalanması için geliştirilen gelişimsel travma bozukluğu ve ilgili araştırma bulgularıdır. Son olarak kompleks travmanın eksikliğinin olası sonuçları, bu doğrultuda geliştirilen bir tanının olası faydaları ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Key words: erken dönem travmalar, kompleks travma, travma sonrası stres bozukluğu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim Mahmut CEYHAN
Articles by Özden YALÇINKAYA ALKAR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

CEYHAN M, ALKAR OY, . Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. JCBPR. 2023; 12(3): 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289


Web Style

CEYHAN M, ALKAR OY, . Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. https://www.jcbpr.org/?mno=19289 [Access: December 15, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.19289


AMA (American Medical Association) Style

CEYHAN M, ALKAR OY, . Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. JCBPR. 2023; 12(3): 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289Vancouver/ICMJE Style

CEYHAN M, ALKAR OY, . Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. JCBPR. (2023), [cited December 15, 2023]; 12(3): 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289Harvard Style

CEYHAN, . M., ALKAR, O. Y. & (2023) Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. JCBPR, 12 (3), 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289Turabian Style

CEYHAN, İbrahim Mahmut, Ozden YALCINKAYA ALKAR, and . 2023. Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (3), 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289Chicago Style

CEYHAN, İbrahim Mahmut, Ozden YALCINKAYA ALKAR, and . "Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289MLA (The Modern Language Association) Style

CEYHAN, İbrahim Mahmut, Ozden YALCINKAYA ALKAR, and . "Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.3 (2023), 295-306. Print. doi:10.5455/JCBPR.19289APA (American Psychological Association) Style

CEYHAN, . M., ALKAR, O. Y. & (2023) Çocuklarda ve Ergenlerde Kompleks Travmalar ve Tanı Sınıflandırma Sisteminde Yer Almaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (3), 295-306. doi:10.5455/JCBPR.19289