E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

YUNUS EMRE BULUT , MÜCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT.

Abstract
Ruhsal bozukluğu olan ergenlerin tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına başvuru oranının %0.3’lerde olması, ergenlerde ruhsal ve davranışsal durum tespiti yapan taramaların önemini ortaya koymaktadır. Ülkemizde özellikle ergenlerde ruhsal ve davranışsal sorunlar konusunda var olan durumu ortaya koyabilecek güncel saha araştırmaları son derece sınırlıdır. Bu araştırmada; Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) kullanılarak Tokat ilinde yaşayan orta ergenlik dönemindeki ergenlerin duygusal ve davranışsal sorun prevalansını ve ilişkili olabilecek faktörleri saptamak, böylece de gelecekte ergenler üzerinde planlanacak yeni araştırmalara ve müdahale çalışmalarına rehber olmak amaçlanmıştır.
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma için Tokat il ve ilçelerdeki liseler arasından rastgele seçilen 18 lisede öğrenim görmekte olan 512 öğrenci davet edilmiştir. Öğrencilere araştırıcılar tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen ve riskli sağlık davranışlarını sorgulayan anket formu ve GGA’nın kendi kendine doldurulan formu uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin boy ve kiloları ölçülmüş, not ortalamaları temin edilmiştir.
Çalışmaya katılan 491 öğrencinin %52.1 (n=256)’i kız, yaş ortalaması 15.55±1.3’tür. Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin %29.7(n=146)’si duygusal ve davranışsal sorunlar yaşamaktadır. Kızların, anne babası arasında akrabalık bulunan, intihar düşüncesi olan/intihar planı yapan ve girişimde bulunan, uyuşturucu madde kullanma öyküsü olan öğrencilerin duygusal belirtiler yönünden güçlükler yaşadığı; okul başarısı zayıf olan, akıllı telefon/bilgisayar başında fazla vakit geçiren, kavgaya karışan, intihar düşüncesi olan/intihar planı yapan ve girişimde bulunan, sigara içen, alkol alan, uyuşturucu madde kullanma öyküsü olan öğrencilerin davranış sorunları yönünden anlamlı derecede yüksek puan aldıkları; kızların, akıllı telefon/bilgisayar başında fazla vakit geçiren, fazla televizyon izleyen, kavgaya karışan, intihar düşüncesi olan/intihar planı yapmış ve girişimde bulunan öğrencilerin dikkat eksikliği/hiperaktivite (DE/HA) yönünden anlamlı derecede yüksek puan aldıkları; anne babası ayrı yaşayan, kronik hastalık sahibi olan, okul başarı durumu zayıf olan, intihar düşüncesi olan/intihar planı yapan, sigara içen, alkol alan, uyuşturucu madde kullanma öyküsü olan öğrencilerin akran sorunları yönünden anormal grupta oldukları ve akıllı telefon/bilgisayar başında fazla vakit geçiren, intihar girişiminde bulunan öğrencilerin sosyal davranışlar yönünden güçlükler yaşadıkları saptanmıştır (p<0.05).
Özellikle riskli sağlık davranışları ve ruhsal bozukluklar bakımından tüm ergenleri kapsayacak taramaların yapılarak, riskli ve klinik grupların ayrılması ve gerekiyorsa tedavilerinin sağlanması, ergenlerin fiziksel ve ruhsal yönden daha sağlıklı yetişkinler olarak büyümesinde önemli rol oynayabilir.

Key words: Ergen, Öğrenciler, Sağlık tutumu, Risk alma, Ruh sağlığı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by YUNUS EMRE BULUT
Articles by MÜCAHİT EĞRİ
Articles by HASAN BOZKURT
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

YEB, EĞRİ M, BOZKURT H, . TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. JCBPR. 2022; 11(3): 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764


Web Style

YEB, EĞRİ M, BOZKURT H, . TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. https://www.jcbpr.org/?mno=3764 [Access: November 30, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.3764


AMA (American Medical Association) Style

YEB, EĞRİ M, BOZKURT H, . TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. JCBPR. 2022; 11(3): 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764



Vancouver/ICMJE Style

YEB, EĞRİ M, BOZKURT H, . TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. JCBPR. (2022), [cited November 30, 2022]; 11(3): 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764



Harvard Style

, Y. E. B., EĞRİ, M., BOZKURT, H. & (2022) TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. JCBPR, 11 (3), 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764



Turabian Style

, YUNUS EMRE BULUT, MUCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT, and . 2022. TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764



Chicago Style

, YUNUS EMRE BULUT, MUCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT, and . "TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764



MLA (The Modern Language Association) Style

, YUNUS EMRE BULUT, MUCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT, and . "TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.3 (2022), 248-259. Print. doi:10.5455/JCBPR.3764



APA (American Psychological Association) Style

, Y. E. B., EĞRİ, M., BOZKURT, H. & (2022) TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 248-259. doi:10.5455/JCBPR.3764