E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions

İpek İZGİALP , Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK .

Abstract
Son yıllarda bilinçli farkındalık temelli müdahale yöntemleri ile ilgili araştırmaların önem kazandığı görülmektedir. Bu müdahalelerin, kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun tedavisinde olumlu etkiye sahip bir yöntem olduğu bulunmuştur. Erkek cinsel işlev bozuklukları için de umut verici bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Bu bağlamda, erkek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bilinçli farkındalık bileşenlerini içeren müdahale yöntemlerinin etkisini inceleyen çalışmaların integratif sistematik derleme yaklaşımı ile gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, veri tabanları Türkçe ve İngilizce dillerinde ilişkili anahtar kelimeler kullanılarak yıl sınırlaması olmaksızın taramanın yapılmış olduğu Aralık 2020 tarihine kadar taranmıştır. Tarama PRISMA protokolüne bağlı kalınarak yapılmış olup incelemeye alınacak veriler PICOS doğrultusunda belirlenmiştir. Kriterler doğrultusunda çalışmaya dahil edilmek üzere 5 araştırma makalesi tespit edilmiştir. Çalışmalarda müdahale sonucunda erektil bozukluk ve erken boşalma semptomlarında azalma olduğu, ayrıca bilinçli farkındalık egzersizlerinin işlev bozukluklarıyla ilişkili anksiyete ve depresyon semptomlarında diğer müdahalelere kıyasla iyileşme sağladığı görülmüştür. Ancak, az sayıda olan çalışmaların katılımcı sayıları düşük olup metodolojik sınırlılıklara sahiptir. Bu nedenle, erkek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin etkililiğini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ve randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. / Researches on mindfulness-based interventions have gained importance in recent years. It has been observed that mindfulness-based therapy has a positive effect on the treatment of women sexual dysfunctions. It is also seen as a promising treatment method for male sexual dysfunctions. It is aimed to use integrative systematic review approach to review the studies that examine the effects of interventions that include mindfulness-based components in the treatment of male sexual dysfunctions. For this purpose, using the relevant keywords in Turkish and English languages, databases were searched until December 2020 without year limitation. The screening was done in accordance with the PRISMA protocol and the data to be reviewed were determined in accordance with PICOS. 5 research articles were determined to be included in the study in line with the criteria. Studies have shown a reduction in symptoms of erectile dysfunction and premature ejaculation as a result of the intervention, and mindfulness-based exercises also improved symptoms of anxiety and depression associated with dysfunctions compared to other interventions. However, there are few studies with a small number of participants which have methodological limitations. Therefore, more research and randomized controlled clinical trials are needed to evaluate the effectiveness of mindfulness-based interventions in the treatment of male sexual dysfunctions.

Key words: Bilincli farkındalık, cinsel fonksiyon bozuklukları, psikolojik, sertleşme bozukluğu, prematur ejakulasyon, psikososyal mudahale / Mindfulness, sexual dysfunctions, psychological, erectile dysfunction, premature ejaculation, psychosocial intervention


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İpek İZGİALP
Articles by Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

, CO, . Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. JCBPR. 2022; 11(3): 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461


Web Style

, CO, . Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. https://www.jcbpr.org/?mno=60461 [Access: November 30, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.60461


AMA (American Medical Association) Style

, CO, . Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. JCBPR. 2022; 11(3): 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461Vancouver/ICMJE Style

, CO, . Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. JCBPR. (2022), [cited November 30, 2022]; 11(3): 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461Harvard Style

, . ., , C. . O. & (2022) Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. JCBPR, 11 (3), 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461Turabian Style

, İpek İZGİALP, Cennet ŞAFAK OZTURK, and . 2022. Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461Chicago Style

, İpek İZGİALP, Cennet ŞAFAK OZTURK, and . "Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461MLA (The Modern Language Association) Style

, İpek İZGİALP, Cennet ŞAFAK OZTURK, and . "Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.3 (2022), 260-273. Print. doi:10.5455/JCBPR.60461APA (American Psychological Association) Style

, . ., , C. . O. & (2022) Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (3), 260-273. doi:10.5455/JCBPR.60461