E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

JCBPR. Online First

Online First Articles are accepted, peer reviewed manuscripts that are not yet assigned to an issue, but are citable using DOI 1. Sosyal Kaygı Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Social Anxiety Disorder In Terms of Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
  Büşra Altınışık, Ayşe Bikem Hacıömeroğlu,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.111233
  Published Online : Mar 18, 2022
  Review Article

 2. THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY IN CASES WITH ONGOING SYMPTOMS OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER IN SPITE OF USING PSYCHOTROPIC DRUGS
  Tamer Numan Duman , Füsun Gökkaya, merve özger arslan, hasan kaya,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.128698
  Published Online : Mar 10, 2022
  Original Research

 3. Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: İntegratif Sistematik Derleme / An Integrative Systematic Review on Mindfulness-Based Interventions for Male Sexual Dysfunctions
  İpek İZGİALP , Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.60461
  Published Online : Mar 03, 2022
  Review Article

 4. Cognitive Behavioral Therapy Based Virtual Reality Exposure Intervention in Public Speaking Anxiety: A Case Study [Turkish]
  Ömer ÖZER, Mustafa Kemal YÖNTEM, Tahsin Gökalp ŞAAN,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.131947
  Published Online : Mar 03, 2022
  Case Report

 5. TOKAT İLİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUN PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  YUNUS EMRE BULUT , MÜCAHİT EĞRİ, HASAN BOZKURT,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.3764
  Published Online : Mar 03, 2022
  Original Research

 6. SEQUENTIAL MEDIATOR ROLE OF EMOTION MANAGEMENT SKILLS AND NEGATIVE EMOTIONS BETWEEN POSTTRAUMATIC COGNITIONS AND SOMATIZATION
  Alperen Şenol , Makbule Kalı Soyer ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.69959
  Published Online : Jan 07, 2022
  Original Research

 7. İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik
  Yağmur SUADİYE DALĞIÇ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.94560
  Published Online : Dec 31, 2021
  Original Research

 8. Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors
  Selim Arpacıoğlu , Bilge Dönmez, Batuhan Ayık , Mehmet Emrah Karadere ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.114837
  Published Online : Nov 22, 2021
  Original Research

 9. Sınırda Kişilik Bozukluğunda Modları Anlama ve İyileştirmeye Üzerine Bir Derleme
  AYŞE Gök,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.84514
  Published Online : Nov 01, 2021
  Review Article

 10. A Study on Women Athletes: The Relationship Between Cognitive Distortions and Physical Self-Perception
  Beyza Nur KILIC , Hudayar CIHAN
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.55907
  Published Online : Nov 01, 2021
  Original Research

 11. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY BELIEFS AND DIMENSIONAL PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO DSM-5 KİŞİLİK İNANÇLARI VE DSM-5’E GÖRE BOYUTSAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI [Turkish]
  Kübra Sezer Katar, Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Sibel Örsel,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.33135
  Published Online : Oct 01, 2021
  Original Research

 12. Mental Health Training Characteristics of Psychiatry and Psychology Professionals and Their Reliance on Training Schools in Turkey
  Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş , Anıl Gündüz ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.74416
  Published Online : Oct 01, 2021
  Original Research

 13. Dysfunctional Fear of Progression in Diabetes Mellitus Patients and Association with HbA1c Level
  Esra Yancar Demir , Yasemin Kaya , Behcet Coşar, Tuba Özcan, Özgür Enginyurt,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.80462
  Published Online : Oct 01, 2021
  Original Research

 14. Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi
  Murat Yalçın , Dilan Çelik , Selim Arpacıoğlu,
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.81350
  Published Online : Aug 12, 2021
  Original Research

 15. Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler
  Yüksel Demirel, Erol Göka,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.86079
  Published Online : Aug 06, 2021
  Review Article

 16. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHİC VARİABLES, HOPELESSNESS AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY ON PERCEIVED STRESS LEVELS BY PHYSICIANS DURING COVID-19 PANDEMIC
  ilker özdemir , güliz özgen hergül ,
  » Abstract » Full Text Document» doi: 10.5455/JCBPR.83146
  Published Online : Jun 21, 2021
  Original Research