E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research (JCBPR) is devoted to the application of behavioural and cognitive sciences to psychiatry, clinical psychology and psychotherapy. The journal aims to publish state-of-the-art scientific articles within: psychopathology; behavioural medicine; assessment; treatment; theoretical issues pertinent to cognitive, behavioural and combined cognitive behavioural therapies. JCBPR is also aiming to be able to maintain a rapid publication schedule, providing readers with the latest research in the field.

2022, Vol: 11, Issue: 2


JCBPR. Year: 2022, Volume: 11

  Original Research

 1. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHİC VARİABLES, HOPELESSNESS AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY ON PERCEIVED STRESS LEVELS BY PHYSICIANS DURING COVID-19 PANDEMIC
  ilker özdemir , güliz özgen hergül ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 85-92
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.83146

 2. Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi
  Murat Yalçın , Dilan Çelik , Selim Arpacıoğlu,
  JCBPR. 2022; 11(2): 93-105
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.81350

 3. A Study on Women Athletes: The Relationship Between Cognitive Distortions and Physical Self-Perception
  Beyza Nur KILIC , Hudayar CIHAN
  JCBPR. 2022; 11(2): 106-115
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.55907

 4. Romantik İlişkilerde Kıskançlığın Benlik Saygısı, Empati Becerisi, Güven, İlişki kalitesi ve Çeşitli Faktörler Üzerinden İncelenmesi Examination of Jealousy in Romantic Relationships Based on Self-Esteem, Empathy Skills, Trust, Relationship Quality and Various Factors
  Selim Arpacıoğlu , Bilge Dönmez, Batuhan Ayık , Mehmet Emrah Karadere ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 116-124
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.114837

 5. İki Uçlu Bozukluk Ve Tek Uçlu Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve İşlevsellik
  Yağmur SUADİYE DALĞIÇ,
  JCBPR. 2022; 11(2): 125-135
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.94560

 6. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY BELIEFS AND DIMENSIONAL PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO DSM-5 KİŞİLİK İNANÇLARI VE DSM-5’E GÖRE BOYUTSAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI [Turkish]
  Kübra Sezer Katar, Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Sibel Örsel,
  JCBPR. 2022; 11(2): 136-146
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.33135

 7. Review Article

 8. Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler
  Yüksel Demirel, Erol Göka,
  JCBPR. 2022; 11(2): 147-157
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.86079

 9. Sınırda Kişilik Bozukluğunda Modları Anlama ve İyileştirmeye Üzerine Bir Derleme
  AYŞE Gök
  JCBPR. 2022; 11(2): 158-167
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.84514

 10. Case Report

 11. Cognitive Behavioral Therapy Based Virtual Reality Exposure Intervention in Public Speaking Anxiety: A Case Study [Turkish]
  Ömer ÖZER, Mustafa Kemal YÖNTEM, Tahsin Gökalp ŞAAN,
  JCBPR. 2022; 11(2): 168-180
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/JCBPR.131947